Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Huddinge

Utbildningsnämnden (UN) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsnämnden (UN) hanterar direktiv och riktlinjer som är specifika för utbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge. UN fastställer och reviderar kursplanen för de kurser där institutionen har programansvar, samt handlägger och ansvarar för utbildningsärenden vid institutionen.

Institutionen ansvarar för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Ansvaret gäller såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. MedH har även programansvar för Kompletterande utbildning för läkare från länder utanför EU (KUL). Utbildningen inordnas under programnämnden för läkarprogrammet, och har därför ingen särskild programnämnd vid institutionen.

Kontakt

Skrivelser till Utbildningsnämnden skickas till un@medh.ki.se. Skicka ett ärende senast två veckor före aktuellt sammanträde för handläggning om du önskar få det behandlat i Utbildningsnämnden.

UN:s sammanträdestider VT-24

  • 12 februari kl. 14.30-16.00
  • 22 april kl. 14.30-16.00
  • 3 juni kl. 14.30-16.00

Ordförande

Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Lärarrepresentanter (interna)

Magdalena Rosell

PD och biträdande GUA
Profile image

Per Antonson

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Jonas Brinck

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Jonas Sunden-Cullberg

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Anna Freyschuss

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Maria Henström

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Jurga Laurencikiene

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH
Profile image

Christine Delisle Nyström

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Peter Swoboda

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Miroslav Vujasinovic

Lärarrepresentant, Utbildningsnämnden MedH

Studentrepresentant

Mert Uzel

Studentrepresentant

Lärarrepresentant från annan institution

Profile image

Kristina Broliden

Professor/Överläkare
Profile image

Johanna Zilliacus

Universitetslektor

Avnämarrepresentant

Ylva Orrevall

Avnämarrepresentant, utsedd av inom samverkansorganisationen KI-region Stockholm

Handläggare

Profile image

Josefine Berg

Handläggare Utbildningsnämnden MedH