Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL) vid MedH

Institutionen för medicin, Huddinge ansvarar för KUL. Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng).

Bo Freyschuss

Ansvarig för KUL vid MedH
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör KUL vid MedH
H7 Medicin, Huddinge