Program inom biomedicin

Dessa kandidat- och masterprogram består av kurser som syftar till att ge en gedigen utbildning inom biomedicin. Institutionen för medicin, Huddinge ansvarar för några av kurserna på programmen.

Biomedicin student

Kandidatprogrammet i biomedicin

Detta program ger dig omfattande kunskaper om människokroppens biologi och patologi med förståelse för molekylära mekanismer bakom stora globala sjukdomar, t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, infektioner och demenssjukdomar samt kunskap om deras diagnos och behandling.

Du kommer att utbildas i en aktiv forskningsmiljö och ha kontakt med frontlinjen av biomedicinsk och kliniskt inriktad forskning genom föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. Då biomedicin är ett internationellt ämne och har en internationell arbetsarena uppmuntras studenter att läsa en del av programmet vid något av våra internationella partneruniversitet.

Läs mer om Kandidatprogrammet i biomedicin (på engelska)

Bidrag av institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin Huddinge bidrar till kandidatprogrammet i biomedicin med en kurs under termin 2, nämligen (engelsk sida):

Photo: Anders Norderman

Masterprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin är den naturliga uppföljningen efter en avslutad BSc inom det biomedicinska området.

Programmet främjar dina kunskaper inom de breda och växande områdena biomedicin och molekylär medicin, i syfte att bidra till förbättrad hälsa. 

Programmet är utvecklat av erfarna forskare och bygger på arbete utfört i forskningslaboratorierna vid Karolinska Institutet. Det består av obligatoriska undervisade delar, stora andelar individuella projekt inklusive ett examensarbete och avancerade valbara kurser. Det finns även möjligheter till utbytesstudier.

Läs mer om Masterprogrammet i biomedicin (på engelska).

Bidrag av institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge bidrar till masterprogrammet i biomedicin med följande tre kurser, nämligen (engelska sidor):

Termin 1

Termin 3

Termin 4