Magdalena Rosell

Forskare | Docent
Telefon: +46852481144
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Flemingsberg
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 BioNut Löf, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Min huvudsakliga verksamhet är knuten till utbildningen i nutrition som ges vid institutionen, där jag är programdirektor för Masterprogrammet i nutritionsvetenskap som ges av KI samt studierektor för Kandidatprogrammet i nutrition som ges av Stockholms universitet i samarbete med KI. Jag är även kursledare för och undervisar i flera kurser. Mina huvudsakliga områden innefattar nutritionsepidemiologi, kostundersökningsmetodik, vegetarisk och vegansk näring, kost och hållbarhet, samt examensarbeten. Jag är också involverad i forskning i forskargruppen IMPACT.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Forskare, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

  • Docent, Medicinsk näringslära, Karolinska Institutet, 2008
  • Kandidatexamen, Teoretisk filosofi, Stockholm University, 2007
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2003
  • Magisterexamen (4 år), Nutrition (huvudämne), kemi (sidoämne), Stockholm University, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI