Utbildningar i nutrition

Är du intresserad av kost och hälsa? Av att förstå hur kroppen fungerar och vad som faktiskt händer i kroppen när du äter? Ja, då är en utbildning i nutrition något för dig!

Näringslära kommer in i alla sammanhang som har med kost och hälsa att göra. Vad vi äter har stor betydelse för att förhindra att vanliga sjukdomar uppstår, samt för att behandla dem. Våra vanliga folkhälsosjukdomar som obesitas, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och cancer påverkas alla av vår livsstil.

skålar med frukt, grönsaker och fröer
Frukt, grönsaker och fröer. Foto: Privat

Vad är egentligen den bästa kosten?

Nutrition, eller näringslära, är en spännande och växande vetenskap där intresset för nya rön är stort. Du kanske läser om olika kostråd i media, men vad är egentligen sant? En viktig uppgift för dig som vill arbeta med kost och hälsa, är att kunna tolka och förstå vetenskaplig aartiklar och kunna förmedla budskapet vidare till andra.

För att förstå vetenskapen bakom näringsläran behöver vi kunskaper som spänner över ämnets hela bredd, från celler och molekyler och hur kroppen fungerar till hur sambandet mellan kost och hälsa ser ut på befolkningsnivå.

Kandidatprogrammet i nutrition

Anmäl dig här!

Vad kan man arbeta med efter examen?

Kandidatprogrammet i nutrition ger dig en gedigen naturvetenskaplig/medicinsk grund att utvecklas vidare på och nutritionsområdets tvärvetenskapliga karaktär gör att studier inom nutrition är användbara för ett brett område av arbeten. Till skillnad från dietist, som är en skyddad yrkestitel, så jobbar en nutritionist inte direkt med patienter. Syftet med kandidatprogrammet i nutrition är att du efter utbildningen ska ha utvecklat en självständig analytisk förmåga och kompetens att med vetenskaplig förankring kunna vara verksam inom områden som exempelvis:

  • Hälsoupplysning och hälsofrämjande arbete, exempelvis framtagning av informationsmaterial, rådgivning och information till individer eller grupper, planera, genomföra och utvärdera hälsoprojekt.
  • Utbildning, exempelvis undervisa i näringslära för hälso- och sjukvårdspersonal, tränare, lärare och andra kostansvariga personer.
  • Produktutveckling, exempelvis utveckla livsmedel, kosttillskott, naturläkemedel, ange närings- och kvalitetskrav för produkter och råvaror, bevaka och utarbeta märkning och marknadsföring.
  • Laborativt arbete, exempelvis inom olika livsmedels-, läkemedels- och kemiområden.
  • Forskning, med möjlighet till fördjupning inom många olika nutritionsrelaterade områden.

Möjliga arbetsplatser är universitet, högskolor, kommuner, regioner (f.d. landsting), statliga verk (exempelvis Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten), internationella organisationer, privata företag inom livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsområdet och deras branschorganisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet.

Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

Lyssna på vad några av våra alumner har att säga

Varför ska du läsa nutrition?

lab. miljö, student som använder pipett
Laboration i Livsmedelskemi, Kandidatprogrammet i nutrition. Foto: Sara Bruce

Nutrition är ett tvärvetenskapligt ämne som sträcker sig över en bredd av ämnen, från naturvetenskap som kemi, biokemi, molekylärbiologi och livsmedelsvetenskap, till medicinska ämnen som fysiologi, sjukdomslära, toxikologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Det är en vetenskap om hur kosten påverkar kroppen, om människans energiomsättning och om vilka näringsämnen kroppen behöver, vilka funktioner dessa ämnen har i kroppen, var de finns i maten och vilka mängder som behövs.

Nutrition kommer in i alla sammanhang som har att göra med kost och hälsa, både vad gäller att förebygga sjukdomar samt vid behandling av många sjukdomar. Våra vanliga folkhälsosjukdomar som obesitas, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och cancer påverkas till exempel av vad vi äter och av vår livsstil. Dessa sjukdomar är numera globala problem.

Idrottsnutrition, samspelet mellan nutrition och gener (nutrigenomik) och tarmflorans betydelse för hälsan är ytterligare områden som hör hemma inom näringsläran. Utvecklingen inom molekylärbiologin har blivit en viktig del av den moderna nutritionsforskningen, där man studerar och börjar förstå mekanismerna bakom kostens inverkan på organismen, ända ner på genregleringsnivå.

Så om du vill förstå näringslära mer på djupet och om du vill arbeta med frågor som rör kost och hälsa utifrån en vetenskaplig grund behöver du kunskaper inom ämnet på universitetsnivå.