Program i molekylära tekniker inom livs­vetenskaperna

Programmet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet, med koppling till Science for Life Laboratory, Stockholm. Som student får du en bred utbildning inom life science med betoning på banbrytande metoder för bioinformatiska analyser av "big data", i kombination med de state-of-the-art tekniker som används i modern "high throughput" molekylärbiologi samt hur man översätter biologiska upptäckter till diagnosverktyg och nya behandlingar.

Molecules on a blue background

Master­programmet i molekylära tekniker inom livs­vetenskaperna

Detta tvååriga masterprogram ges av ett team av lärare som även är internationellt erkända forskare inom sina respektive discipliner, vilket gör att kurserna kommer att vara relevanta för ämnesområdet och ligga i forskningsframkanten. Programmet ger en gedigen utbildning med en ämnesmässig kombination av molekylärbiologi, bioteknik och medicin. Utbildningen syftar också till att utveckla färdigheter och förmågor som är väsentliga för yrkeslivet och som är viktiga om man ska kunna leda projekt inom både akademi och industri; muntlig och skriftlig presentation, färdigheter i att arbeta i grupp samt hur man gör etiska och samhälleliga överväganden om life science-relaterade frågor.

Läs mer på programmets sida.

Bidrag av institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge bidrar till Master­programmet i molekylära tekniker inom livs­vetenskapernamed två kurser, nämligen (engelska sidor):

Termin 1

Termin 4

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-06-24