Vi som arbetar med Omtanke2020

Om du har några frågor om forskningsstudien så får du gärna kontakta oss.

Ansvarig forskare

Projektledare och kontaktperson

Anna Kähler

Projektledare
08-524 852 59

Övriga deltagande i projektet

Fang Fang

Professor
852486131

Emma Frans

Senior forskningsspecialist

Aniko Lovik

Postdoktor

Lu Yi

Forskarassistent

Janina Mahmoodi

Administratör

Stina Borg

Forskningsassistent

Fadi Sadek

Systemutvecklare
08-524 824 14

Michael Broms

Systemutvecklare