Unnur Valdimarsdottir

Unnur Valdimarsdottir

Senior Forskare
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ epidemiologi Fang, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Utöver min gästprofessur vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och
  biostatistik [1], Karolinska Institutet, är jag professor i epidemiologi och
  vice prefekt vid Medicinska Faculteten, Islands Universitet i Reykjavik. Min
  forskning ligger i gränsområdet mellan psykiatrisk och cancerepidemiologi
  och har som övergripande målsättning att öka kunskapen om hur svåra
  livshändelser och psykisk stress påverkar sjukdomsförekomst och
  överlevnad i en vid bemärkelse.
  * Early Scientific Achievement Award (Hvatningarverðlaunin) – The Science
  and Technology Policy Council, Prime Ministry of Iceland (2010)
  * David and Astrid Hageléns Foundation´s Science Award, Karolinska
  Institutet (2005)
  * BA Psykologi, Islands Universitet (1996)
  * PhD Klinisk cancer epidemiologi, Institutionen för onkologi-patologi,
  Karolinska Institutet (2003)
  * Post Doc, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik,
  Karolinska Institutet (2004-2006)
  * Docent, Medicinska Faculteten, Islands Universitet (2007)
  [1] http://ki.se/meb/start

Forskningsbeskrivning

 • Det övergripande syftet med min forskning är att öka förståelsen för
  hur psykisk stress vid svåra livshändelser (t.ex. förlust av anhöriga
  eller vid cancerdiagnos) samt psykiatrisk sjukdom bidrar till
  sjukdomsförekomst och överlevnad. En viktig aspekt är att belysa genetiken
  bakom variationen i sjukdomsförekomst och dödlighet efter exponering för
  svåra livshändelser. Med en fantastiskt kompetent grupp vänner -
  forskarstudenter, post docs och kollegor – i Sverige, Island samt USA
  försöker vi belysa dessa frågor, i huvudsak genom följande studier:
  * Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004 [1]
  * Populationsbaserade registerstudier för ökad förståelse för hur
  svåra livshändelser påverkar sjukdomsförekomst och dödlighet
  (huvudsakligen baserade i Sverige)
  * Stress-And-Gene-Analysis (SAGA) kohorten – en prospektiv datainsamling
  genom frågeformulär samt biologiskt material för att belysa den
  potentiella synergin mellan stress, modern livsstil och arv på
  sjukdomsförekomst (baserad i Reykjavik, Island)
  * Genetiken bakom variationen i sjukdomsförekomst (inklusive PTSD) samt
  mortalitet efter exponering för trauma eller svåra livshändelser
  (Svenska Tsunami kohorten, SAGA kohorten, och deCODE Genetics)
  * Prospektiva kohorter om hur stress vid cancerdiagnosen påverkar
  överlevnaden (LUNG-kohorten i Reykjavik, PROCESS i Örebro).
  [1] http://ki.se/meb/langvarig-ohalsa-efter-tsunamikatastrofen-2004

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-
 • Senior Forskare, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • FILOSOFIE DOKTOR, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI