Ingrid Smedberg

Ingrid Smedberg

Handläggare
E-postadress: ingrid.smedberg@ki.se
Telefon: +46852483789
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 STÖD ADM, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som handläggare för forskarutbildningen på LIME jobbar jag med hela
  processen kring forskarutbildning från antagning till examen (licentiat
  eller doktorsexamen). I det ingår bla ansökningar om etablering av ny
  doktorandplats för huvudhandledare, grundläggande behörighet för
  forskarstudier, antagning till forskarutbildning, handläggning av ny ISP
  (individuell studieplan), årlig uppföljning av ISP, ansökningar om
  halvtid, ansökningar om tillgodoräknanden och inrapportering av poäng för
  seminarier/konferenser/undervisning/forskningsvistelse, ärenden ang
  handledarkonstellationer, ansökningar om disputation eller licentiat,
  regelbundna avstämningsmöten med doktorand tillsammans med studierektor ,
  administrerar och deltar i Doktorandrådets möten, deltar i
  Forskarutbildningsnämndens möten, deltar i KIs centrala möten kring
  forskarutbildning.
  För frågor kring forskarutbildningskurser - kontakta administratör angiven
  i kurskatalogen.
  Jag jobbar deltid, nås säkrast via epost.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI