Per Palmgren

Per Palmgren

Assisterande Lektor | Docent
E-postadress: per.palmgren@ki.se
Telefon: +46852485294
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Stenfors, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i medicinsk pedagogik och assisterande lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Jag har
  arbetat med medicinsk pedagogik sedan 2008 och anknuten till Karolinska Institutet sedan 2011. År 2016 disputerade jag med doktorsavhandlingen "It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments".
  Sedan januari 2022 är jag studierektor för forskarutbildning vid LIME. Jag är även legitimerad kiropraktor och lektor i högskolepedagogik vid
  Naprapathögskolan i Stockholm.
  - Medicine doktor (medicinsk pedagogik) från Karolinska Institutet (2016)
  - Master i medicinsk pedagogik (MMedEd) från University of Dundee (2010)
  - Postgraduate Diploma i medicinsk pedagogik (DipMedEd) från University of Dundee (2009)
  - Postgraduate Certificate i medicinsk pedagogik (CertMedEd) från University of Dundee (2008)
  - Av Socialstyrelsen Legitimerad Kiropraktor (2006)
  - Kiropraktorexamen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (2003)

Forskningsbeskrivning

 • Som medicinsk pedagogisk forskare tillhör jag forskargruppen Lifelong Learning in Health Care Contexts (LLiHCC) som leds av professor Terese Stenfors.
  Min forskning fokuserar på de miljöer där studenter lär sig och lärare arbetar och hur olika aktörer inom olika hälso- och sjukvårdsutbildningar uppfattar och upplever sina utbildningsmiljöer samt hur vi kan utveckla adekvata och optimala miljöer för utbildning och lärande. Närmare bestämt, hur kan vi förstå den inre dynamiken i utbildningsmiljöer och bättre förstå de olika aspekterna av utbildningsmiljön för att kunna stödja utvecklingen av hållbara högkvalitativa miljöer för undervisning och lärande.
  Jag har en mixed-method ansats till min forskning, och använder metoder från både den kvantitativa och kvalitativa forskningstraditionen.
  Som forskare har jag också ett starkt intresse för forskning inom muskuloskeletal hälsa med fokus på behandling och prevention.
  Jag är ledamot av Editorial Board för Journal of Chiropractic Education.
  Jag är vetenskaplig granskare för: Academic Medicine, Medical Education, Advances in Health Sciences Education, BMC Medical Education, Perspectives on Medical Education, Teaching and Learning in Medicine, Nursing Open, Chiropractic &

 • Manual Therapies, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, European Journal of Physiotherapy, Journal of Chiropractic Education, International Journal of Medical Education, Journal of Chiropractic Humanities, Journal of Rehabilitation Research and Development and Journal of Chiropractic Medicine.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk pedagogik, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI