Utbildning vid MMC

This page in English

MMC erbjuder akademisk utbildning för blivande yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg.

En gemensam nämnare är den pedagogiska metodologin där utformning och lärandemål utgår från kursdeltagarnas behov och praktiska erfarenhet. En integrering av teori, problemlösning och praxis främjar inlärningsprocessen.

Utbildningsadministratör: Maria Appelgren

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå

  • Vill du bli doktorand? Se KIs information här. Information om och för doktorander vid LIME finns här.

Kurser på forskarnivå

Hälso- och sjukvårdsorganisationHälsoekonomiHälsoinformatikMedical managementMedicinsk informatik