Skip to main content

Utbildning vid MMC

MMC erbjuder akademisk utbildning för blivande yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg.

En gemensam nämnare är den pedagogiska metodologin där utformning och lärandemål utgår från kursdeltagarnas behov och praktiska erfarenhet. En integrering av teori, problemlösning och praxis främjar inlärningsprocessen.

Grundnivå

Avancerad nivå

Masterprogram

Fristående kurser

Unit for Bioentrepreneurship (UBE) är KI:s kompetenscenter inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Två av UBE:s kurser ges i samarbete med SSES. Mer information finns tillgänglig på engelska.

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
08-524 836 98
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik