Utbildning vid MMC

MMC erbjuder akademisk utbildning för blivande yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg.

En gemensam nämnare är den pedagogiska metodologin där utformning och lärandemål utgår från kursdeltagarnas behov och praktiska erfarenhet. En integrering av teori, problemlösning och praxis främjar inlärningsprocessen.

Grundnivå

Avancerad nivå

Masterprogram

HH
Innehållsgranskare:
Marie Dahlberg
2022-10-25