Kontakt till utbildning på LIME

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

Madelen Lek

Biträdande GUA
08-524 868 06

Lena Björk

Handläggare utbildningsnämnden
08-524 801 28

Utbildningsadministratörer

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare

Maria Appelgren

Centrum för hälsoinformatik (HIC) och Medical Management Centrum (MMC)

Liisa Olsson

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Annelie Jonsson

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Anna Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Beatrice Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Forskarutbildning

Per Palmgren

Studierektor för forskarutbildningen

Stefano Bonacina

Biträdande studierektor för forskarutbildningen

Ingrid Smedberg

Handläggare forskarutbildning

Studievägledare Masterprogram och fristående kurser

Malin Sandell

Studievägledare
MV
Innehållsgranskare:
2022-12-22