Skip to main content

Kontakt till utbildning på LIME

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

C7.MMC.Richter
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
K9.STÖD.ADM.UTB
K9 Global folkhälsa

Utbildningsadministratörer

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
C7.Lärande.Tomson.LearnTech
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Enheten för medicinsk statistik (MedStat)

Elisabeth Löfgren

Utbildningsadministratör
C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Centrum för hälsoinformatik (HIC) och Medical Management Centrum (MMC)

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör
C7.MMC.Jansson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Annelie Jonsson

Administratör
C7.Etik.Helgesson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Anna Johansson

Anknuten till Undervisning/handledning
C7.NASP.Wasserman
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Beatrice Johansson

Annan grund
C7.NASP.Wasserman
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Prevention-Policy & Practice (PPP)

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildningen

Tomas Månsson

Adjunkt
C7.Etik.Helgesson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Handläggare forskarutbildning

Ingrid Smedberg

Handläggare
K9.STÖD.ADM.UTB
K9 Global folkhälsa

Studievägledare Masterprogram och fristående kurser

Liselott Salomonsson

Studievägledare
K9.STÖD.ADM.UTB
K9 Global folkhälsa