Kontakt till utbildning på LIME

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

Liisa Olsson

Handläggare utbildningsnämnden

Utbildningsadministratörer

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare

Maria Appelgren

Centrum för hälsoinformatik (HIC) och Medical Management Centrum (MMC)

Liisa Olsson

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Annelie Jonsson

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Anna Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Beatrice Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Forskarutbildning

Lars E Eriksson

Studierektor för forskarutbildningen

Per Palmgren

Biträdande studierektor för forskarutbildningen

Ingrid Smedberg

Handläggare forskarutbildning

Studievägledare Masterprogram och fristående kurser

Malin Sandell

Studievägledare