Kontakt till utbildning på LIME

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

Lena Björk

Handläggare utbildningsnämnden

Utbildningsadministratörer

Elisabeth Löfgren

Enheten för medicinsk statistik (MedStat)

Maria Appelgren

Centrum för hälsoinformatik (HIC) och Medical Management Centrum (MMC)

Liisa Olsson

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Annelie Jonsson

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Anna Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Beatrice Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Karin Wrangö

Prevention-Policy & Practice (PPP)

Forskarutbildning

Tomas Månsson

Studierektor för forskarutbildningen

Ingrid Smedberg

Handläggare forskarutbildning

Studievägledare Masterprogram och fristående kurser