Medicinvetarna #93: Utmattningssyndrom: Vad vet vi idag?

Diagnosen utmattningssyndrom har fortsatt att öka. Vad vet vi egentligen om gränssättningen mellan utmattning och depression, och har forskningen svar på vilken behandling som ger hjälp? Psykologen och forskaren Elin Lindsäter har ofta deltagit i diskussionen, när hon inte arbetat klinisk med bland annat stressrelaterad psykisk ohälsa i primärvården. Poddavsnittet publicerades 4 maj 2022.

Elin Lindsäter
Elin Lindsäter Foto: Andreas Andersson

Medicinvetarna #93 kan ses som en pendang till och uppföljning av avsnitt #36: Vem får utmattningssyndrom? 

Elin Lindsäter är legitimerad psykolog och medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Hon är också anställd vid Gustavsbergs vårdcentral i Stockholm där hon i flera år arbetat med utbildning, metodutveckling och implementering av evidensbaserad behandling för olika psykologiska tillstånd. Förutom utmattningssyndrom kan det handla om depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa. 

Hon har i olika sammanhang lyft fram osäkerheter kring diagnosen utmattningssyndrom och att det saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera olika behandlingar.

- De här patienterna lider och behöver hjälp. Men idag saknas underlaget för att veta hur vi bäst kan hjälpa dem, säger Elin Lindsäter.

Artikeln i tidskriften Filter som det refereras till i avsnittet fanns med i #83 som gavs ut i november 2021. 

I avsnittet svarar även Cecilia Fridén, fysioterapeut och forskare anknuten till Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan: Vilken träningsform är bäst när man är gravid, och finns det träningsformer man bör undvika helt?

Andreas Andersson
2023-11-22