Förstoringsglas

Forskarutbildning vid KBH

Utbildningen vid institutionen har en stark anknytning till forskning och klinik. KBH bedriver omfattande forskarutbildning inom ämnesområdena barn- och ungdomsmedicin, barnkirurgi, neuropsykiatri/barnpsykiatri, obstetrik och gynekologi samt reproduktiv hälsa. Prekliniska, kliniska, omvårdnads- och folkhälsorelaterade frågeställningar på nationell såväl som internationell nivå står i centrum. Forskarutbildningen vid institutionen är omfattande med cirka 140 formellt registrerade doktorander.

Foto: Lil Artsy Pexels