Björn Nordlund

Björn Nordlund

Adjungerad Lektor | Docent
E-postadress: bjorn.nordlund@ki.se
Telefon: +46852482834
Besöksadress: ALB, Q2:04, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Klinisk pediatrik Nordlund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Docent i barn och ungdomsallergologi
  * Barnsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för FOUU, Tema barn och
  kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset
  * Forskargruppledare, enheten för klinisk pediatrik
  * Gruppledare för utbildningsenheten för barn och ungdomars hälsa

Forskningsbeskrivning

 • Projekt:
  * PreventADALL – prevention av allergi och atopisk dermatit hos barn,
  randomiserad kontrollerad födelsekohort
  * Asthmatuner – ett egenvårssystem för astma
  * Asthmatuner Diagnosis – digitalt verktyg för diagnos av astma
  * Inhalationsappen – digital mätning och återkoppling av
  inhalationsteknik
  * U-Biopred – identifiering av markörer för svår astma
  * PULMM – uppföljning av prematurt födda barn med lungfunktion och
  mätning av bronkiell hyperreaktivitet
  * STOPPA – tvilling studie för prevention och prediktion av astma
  * Blodprover med pre-analytiska fel och patientsäkerhet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Barn- och ungdomsallergologi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2013

Handledare

 • Angela Hoyer, Genetic and epigenetic risk factors for preschool wheeze to develop to asthma, 2020
 • Anastasia Filiou, From preschool wheeze to childhood asthma
 • the role of genetics and environmental factors, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI