Välkommen till Institutet för miljömedicin (IMM)

IMM bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning.

Forskare A-Ö  |   Publikationer & avhandlingar   |  Rapporter  |   Kalender   |   Instagram   |   Film