Verksamhetsberättelse

Var fjärde år tar IMM fram en verksamhetsberättelse enligt uppdrag från institutets styrelse. Dokumentet har fokus på IMM:s särskilda uppdrag som nationellt expertorgan inom miljömedicin, men innehåller även beskrivningar av verksamheten inom forskning och utbildning.

Anna Persson
2024-05-07