Enheten för molekylär toxikologi

Enhetens forskning syftar till att identifiera och karaktärisera molekylära och biokemiska processer som induceras vid exponering för toxiska ämnen såsom nanomaterial.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, 171 77, Sweden