Utveckling av instrument för uppskattning av produktivitetsförluster vid arbetsohälsa

Produktivitetsförlust kan definieras som skillnaden mellan vad anställda normalt producerar och hur mycket de producerar när den anställda påverkas av till exempel hälsoproblem. Andra faktorer förutom anställdas hälsa, såsom arbetsmiljöfaktorer, kan också påverka anställdas prestation. Om vi bara mäta bidraget till ohälsa kan det underskattas den faktiska produktivitetsnedsättningen som oftast är en kostnad för arbetsgivaren.

Sammanfattning

I vårt tidigare arbete inom detta projekt har två enkla frågor baserade på den svenska versionen av Work Productivity and Activity Impairment General Health-enkäten (WPAI-GH version 1.0) utvecklats. Frågorna användes att uppskatta hälso- och arbetsmiljörelaterade produktivitetsbortfall genom självrapporterad arbetsnedsättning pga. Ohälsa och arbetsmiljöfaktorer. Dessa två mått, sk hälsorelaterade och arbetsmiljörelaterade produktionsbortfall och deras förbindelse med hälsa och arbetsmiljöfaktorer har testats.

Metod

I ytterligare studier kommer frågorna utvecklade av forskningsgruppen testas avseende andra psykometriska egenskaper med Rasch-analys. Frågorna är avsett att användas för att skapa ett sk business case för en hälsosam arbetsplats och anställda genom att investera i OSH.

Forskare, projekttid, och finansiering

Medverkande forskare är Irene Jensen och Emmanuel Aboagye i samarbete med Jeanette Melin, RISE. Projektet pågår. Finansieras av interna medel från KI

Publikationer

Strömberg C, Aboagye E, Hagberg J, Bergström G, Lohela-karlsson M. Estimating the Effect and Economic Impact of Absenteeism, Presenteeism, and Work Environment-Related Problems on Reductions in Productivity from a Managerial Perspective Value in health : the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2017;20(8):1058-1064

Aboagye E. From health outcomes to value assessment: Preference based evaluation of interventions and valuation of productivity costs in working adults. Ph.D. thesis, Department of Environmental Medicine, Karolinska Institutet. Stockholm: 2017.

Validity and test-retest reliability of an at-work production loss instrument Aboagye E, Jensen I, Bergström G, Hagberg J, Axén I, Lohela-karlsson M Occupational medicine (Oxford, England) 2016;66(5):377-82

Validation of a measure of health-related production loss: construct validity and responsiveness - a cohort study Lohela Karlsson M, Busch H, Aboagye E, Jensen I BMC public health 2015;15:1148-

Lohela-Karlsson, M., Hagberg, J. & Bergström, G. Production loss among employees perceiving work environment problems. Int Arch Occup Environ Health 88, 769–777 (2015). https://doi.org/10.1007/s00420-014-1003-0

Lohela Karlsson, M; Bergström, G; Björklund, C; Hagberg, J; Jensen, I. Measuring Production Loss due to Health and Work Environment Problems: Construct Validity and Implications, Journal of Occupational and Environmental Medicine: December 2013 - Volume 55 - Issue 12 - p 1475-1483 doi: 10.1097/JOM.0000000000000005

Kontakt

Profile image

Irene Jensen

Professor
+46852483212
Profile image

Emmanuel Aboagye

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13