Administration vid institutionen för global folkhälsa (GPH)

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för global folkhälsa (GPH).

Administrativ chef

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Samordnare

Emma Thorell

Samordnare
K9 Global folkhälsa
K9 Global folkhälsa

HR och personalfrågor

Kontakta oss på HR på hr.gph@ki.se

Sofia Öhlund-Fingal

HR-ansvarig
K9 Global folkhälsa

Alexandra Widström

HR-partner, föräldraledig
K9 Global folkhälsa

Emma Bergquist

HR-administratör
K9 Global folkhälsa

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi; hör av dig till ekonomi.gph@ki.se 

Athanassios Papadopoulos

Redovisningsansvarig
K9 Global folkhälsa

Hannes Asplund

Ekonomicontroller
K9 Global folkhälsa

Sonia Hammi

Handläggare
08-524 863 78
K9 Global folkhälsa

Pia Persson

Ekonomiadministratör
08-524 823 87
K9 Global folkhälsa

Utbildningsadministration

Grundutbildning

Kontakta oss på gu-adm.gph@ki.se

Amina Samuelsson

Utbildningssamordnare
K9 Global folkhälsa

Anette Nilsson

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Programhandläggare

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
070-450 95 77
K9 Global folkhälsa

Forskarutbildning

Kontakta oss på fu-adm.gph@ki.se

Véronique Henriksson

Handläggare
K9 Global folkhälsa

Studievägledning

Kontakta oss på studycounsellor.gph@ki.se 

Carla Sturm

Samordnare
0702056915
K9 Global folkhälsa

Kommunikation och webb

Hör av dig till kommunikation.gph@ki.se

IT-stöd och infrastruktur

För tekniskt stöd vänligen kontakta KI:s centrala IT-support. De hjälper till med teknisk support på universitetsgemensamma IT-tjänster och svarar på användarfrågor, avhjälper fel och ger råd om till exempel installationer och licenser.

För frågor om internpost, leveranser, inköp av IT och telefoni, utfärdande av passerkort, vänligen kontakta bo.planstedt@ki.se

Bo Planstedt

Institutionstekniker
08-52483280
K9 Global folkhälsa

Arkiv och registratur

För att skicka in ärenden till diariet eller för begäran om diarienummer, mejla till registrator.nord@ki.se

Ärenden från 2020 eller senare som har pappershandlingar ska skickas i aktomslag till ”Arkiv och Registratur, Nobels väg 5” när ärendet har avslutats. Äldre ärenden, från 2019 och äldre, ska fortsätta att arkiveras på plan 3 i Widerströmska huset.

TL
Innehållsgranskare:
2023-09-15