Administration vid institutionen för global folkhälsa (GPH)

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid institutionen för global folkhälsa (GPH).

Administrativ chef

Profile image

Therese Lind

Administrativ chef
852483764
707909243

Samordnare

Profile image

Emma Thorell

Samordnare, föräldraledig
852483329

Anna-Lee Cöster Jansén

Institutionssamordnare

HR och personalfrågor

Kontakta oss på HR på hr.gph@ki.se

Profile image

Alexandra Widström

HR-partner, föräldraledig
852480151

Föräldraledig

Balbir Dhuper

HR-partner
852483942

Föräldraledig

Profile image

Emma Bergquist

HR-Administratör
852483379

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi; hör av dig till ekonomi.gph@ki.se 

Athanassios Papadopoulos

Redovisningsansvarig

Hannes Asplund

Ekonomicontroller
852486341
702640483
Profile image

Sonia Hammi

Handläggare
08-524 863 78
Profile image

Pia Persson

Ekonomiadministratör
852482387

Utbildningsadministration

Grundutbildning

Kontakta oss på gu-adm.gph@ki.se

Profile image

Amina Samuelsson

Utbildningssamordnare
852480135
704509578
Profile image

Anette Nilsson

Utbildningsadministratör
852483378
702041305

Programhandläggare

Profile image

Lena Björk

Utbildningsadministratör
852480128
704509577

Forskarutbildning

Kontakta oss på fu-adm.gph@ki.se

Studievägledning

Kontakta oss på studycounsellor.gph@ki.se 

Profile image

Carla Sturm

Samordnare
852483363

Kommunikation och webb

Hör av dig till kommunikation.gph@ki.se

IT-stöd och infrastruktur

För tekniskt stöd vänligen kontakta KI:s centrala IT-support. De hjälper till med teknisk support på universitetsgemensamma IT-tjänster och svarar på användarfrågor, avhjälper fel och ger råd om till exempel installationer och licenser.

För frågor om internpost, leveranser, inköp av IT och telefoni, utfärdande av passerkort, vänligen kontakta bo.planstedt@ki.se

Profile image

Bo Planstedt

Institutionstekniker
852483280

Arkiv och registratur

För att skicka in ärenden till diariet eller för begäran om diarienummer, mejla till registrator.nord@ki.se

Ärenden från 2020 eller senare som har pappershandlingar ska skickas i aktomslag till ”Arkiv och Registratur, Nobels väg 5” när ärendet har avslutats. Äldre ärenden, från 2019 och äldre, ska fortsätta att arkiveras på plan 3 i Widerströmska huset.

TL
Innehållsgranskare:
2023-10-18