Protein Science Core Facility (PSF)

PSF är en core-facilitet som tillhandahåller proteinproduktion, makromolekylär röntgenkristallografi (MX) och biofysisk proteinkarakterisering. Tillgång till instrument för MX och biofysik finns tillgängliga efter genomgången användarutbildning. PSF tillhör institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) och är belägen i Biomedicum kvartal 8D.

Insidan av Biomedicums tak.

Fakta om core-faciliteten

Plats: Biomedicum, kvarter 8D

Ansvarig: Tomas Nyman

Institution: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)