Interiörbild från zebrafiskenheten, KI

KI:s core-facilitet för zebrafiskar

Zebrafiskanläggningen vid Karolinska Institutet är den största core-faciliteten för zebrafisk i Norden. Vår core-facilitet erbjuder allt från tillhandahållande av djur, teknisk utbildning till genomförande av komplexa forskningsprojekt. Vi välkomnar både interna och externa forskargrupper, samt icke-akademiska kunder. Ingen tidigare erfarenhet av zebrafiskmodellen krävs.

Foto: Lars Bräutigam
Dekorativ bild. Foto: Getty Images.,Getty Images

Fakta om core-faciliteten

Plats: KI Campus Solna

Ansvarig: Lars Bräutigam

Nyckelord: zebrafisk, preklinisk forskning

Institution: Komparativ medicin

2024-02-01