”Det var svårt att ens komma in genom dörren”

Ett kaotiskt hem mötte Volen Ivanov när han första gången var hemma hos en person som led av samlarsyndrom. Idag är han en av få som forskar om diagnosen.

Namn: Volen Ivanov.
Titel: Psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Volen Ivanov: Photo: Annika af Klerker
Volen Ivanov: Foto: Annika af Klerker

Text: Viktor Karlsson, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 4, 2016.

”För fem år sedan skulle jag ha mitt första möte med en person som uppvisade alla tecken på att lida av samlarsyndrom. Jag följde min handledare till ett tvåvåningshus och ringde på. När personen öppnade dörren, såg vi direkt att hallen var belamrad med en massa olika saker. Det kännetecknar ofta personer med samlarsyndrom, de sparar på allt möjligt utan något speciellt tema. Här var det svårt att ens komma in men vi lyckades i alla fall hitta några lediga platser i en soffa, där vi satte oss.

Snart började personen berätta historier, det fanns ett minne kopplat till vart och ett av alla föremål. Plötsligt dök en annan människa fram bakom all oreda och började prata med oss. Jag förstod aldrig vem den personen var eller vad hen gjorde där. Även om detta var något unikt, är det lite talande för personer med samlarsyndrom, många av dem lever ett väldigt kaotiskt liv.

Jag tror att många av oss har sparat något som har stor betydelse för oss. Men det som blir problematiskt för personer som lider av samlarsyndrom är att de har mycket svårt att slänga saker. Med tiden blir det så många saker att det inverkar drastiskt på deras liv.

Mötet i huset gav mig ökad förståelse för personer med samlarsyndrom, de inser ofta att de har ett problem men har väldigt svårt att göra något åt det. Med min forskning hoppas jag förstå mer om orsakerna bakom samlarsyndrom. Jag har fått chansen att vara med och ge ett bidrag till ett område som faktiskt är ganska outforskat. Det vi lär oss idag, kommer att vara oerhört värdefullt i framtiden.”

 

OD
Innehållsgranskare:
2024-02-08