Internet-kbt ökar tillgängligheten

De olika tvångssyndromen behandlas alla i första hand med olika former av kognitiv beteendeterapi, kbt. Det är en behandling som kräver kbt-utbildade psykologer eller psykiatriker som handledare, något som är en bristvara i vården.

Image of blond woman in front of a computer screen.

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1/2020.

Inom ett stort antal områden har studier visat att kbt via internet har nästan lika bra, eller lika bra effekt som traditionell kbt med fysiska möten. Patienterna får instruktioner via internet, kommunicerar med handledaren via mejl och chatt.

Internetvarianter av kbt studeras nu för alla de olika tvångssyndromen.

– Det finns flera fördelar. Patienterna behöver inte boka någon tid och anpassa sig till när psykologen kan utan man kan göra det på kvällar, helger eller nätter, när det passar. Det innebär att patienten slipper hela problemet med att hitta tid och ta ledigt från jobbet. Det blir också mycket effektivare för behandlaren. Det spelar inte heller någon roll var i Sverige du bor, du får likvärdig vård, säger Christian Rück.

Anmäla sig själv

För patienterna är det bara att gå in på webbplatsen internetpsykiatri.se och anmäla sig själv oavsett var man bor, det behövs ingen remiss.

– Nej, vi vet att det steget sållar bort oerhört många patienter från behandling. Istället blir man antingen kallad till ett fysiskt besök eller så gör man ett videobesök för bedömning av diagnos och sedan startar behandlingen, säger Christian Rück, överläkare i psykiatri och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Men behandlingskontakt via internet kan också ha många andra fördelar. Det är till exempel inte ovanligt att patienter återfaller i sitt tvångsmässiga beteende och då kan internetbehandlingen vara en snabb och enkel booster.

Hinna rensa ut

För patienter med samlarsyndrom är den vanliga behandlingstiden ofta för kort för att hinna rensa ut alla saker. Vid dysmorfofobi finns problemen med att patienterna ibland kommer för sent, eller inte kommer alls eftersom de har fastnat framför spegeln.

Viktigast är att ge varje patient vad den behöver.

– Om det inte fungerar med internet-kbt så kan man ta man till traditionell öga-mot-öga-behandling, säger Lorena Frenández de la Cruz, legitimerad psykolog och forskare på samma institution som Christian Rück.

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2024-02-27