Skip to main content

Strategiska forskningsprogrammet i diabetes (SRP Diabetes)

Det strategiska forskningsprogrammet i diabetes baseras på 35 olika forskargrupper (>300 forskare) vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Programmet bildar en integrerad forskningsmiljö med både grundforskning och klinisk forskning. Ett flertal olika discipliner och expertiser finns representerade där forskarna samarbetar med målet att förbättra vården och behandling av patienter med diabetes.

Senaste inom diabetes forskning

Se intervjuer med forskare vid konferenser på Karolinska Institutet

Nyheter inom Diabetes och Metabolism vid KI

SN
Stefan Nobel
2019-10-01