Strategiska forskningsprogrammet i diabetes (SRP Diabetes)

Det strategiska forskningsprogrammet i diabetes baseras på mer än 35 olika forskargrupper (>300 forskare) vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Programmet bildar en integrerad forskningsmiljö med både grundforskning och klinisk forskning. Ett flertal olika discipliner och expertiser finns representerade där forskarna samarbetar med målet att förbättra vården och behandling av patienter med diabetes.

Möten och events

Nyheter inom Diabetes och Metabolism vid KI