Kirurgisk vårdvetenskap – Pernilla Lagergrens forskargrupp

Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap baserar sin forskning på patientrapporterade mått vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner. Genom patientrapporterade mätinstrument studeras hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), psykosociala aspekter, nutritionsproblematik och symtom i huvudsak hos patienter med cancer i övre magtarmkanalen med fokus på matstrupscancer.

Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

Kalender Kirurgisk vårdvetenskap

Vår forskning

Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap baserar sin forskning på patientrapporterade mått vilket innebär att det är patienten som besvarar enkäter utifrån hur han eller hon känner. Genom patientrapporterade mätinstrument studeras hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), psykosociala aspekter, nutritionsproblematik och symtom i huvudsak hos patienter med cancer i övre magtarmkanalen med fokus på matstrupscancer. Forskningen syftar bland annat till att identifiera påverkbara faktorer som har en negativ effekt på återhämtning efter behandling, detta för att i ett tidigt skede kunna ge patienten det stöd eller den behandling han eller hon behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Schandl, Anna

Vilka vi är

Sandra Meneses Cornea

Forskningsadministratör

Kontakta oss

Adress:

Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
Retzius väg 13 a, plan 4
171 77 Stockholm

Besöksadress: Retzius väg 13 a, plan 4, KI Campus Solna

Aktiviteter 

Kalender och kurser vid gruppen

Historia och framtidsvision

Forskargruppsledare Pernilla Lagergren disputerade 2006 och är sedan 2011 professor i kirurgisk vårdvetenskap. På sidan Historia och framtidsvision kan du läsa mer om gruppens vision.

Samarbeten

Patientsamarbeten

Forskningssamarbeten

Lediga tjänster

Lediga tjänster vid Kirurgisk vårdvetenskap

 

Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

Tårta, choklad, cider

2024

Stort fortsättningsanslag från Sjöbergstiftelsen

Forskningsgruppen Kirurgisk vårdvetenskap har fått fortsättningsanslag från Sjöbergsstiftelsen till projektet RECapp - REcovery after Cancer application - for improved survivorship in oesophageal and gastric cancer patients. Ett anslag på 6 miljoner fördelat på 3 år kommer hjälpa projektet framåt med en god fart. Gruppen är väldigt glada. 

2024-01-16

Jätteanslag från Cancerfonden 

Cancerfonden har i sin strategiska satsning på Kliniska behandlingsstudier beviljat Pernilla och hennes forskningsgrupp 15 miljoner kronor under 5 år (2024-2028) till projektet ”Recovery after Cancer application -Personalised post-treatment support for oesophageal and gastric cancer patients”

-Jag är mållös sa Pernilla när hon fick beskedet per telefon från Cancerfonden. Här kan du läsa mer om nyheten: https://nyheter.ki.se/extra-anslag-fran-cancerfonden-till-ki-for-kliniska-studier

2024-01-16

2023

Anslag från Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonder har tilldelat vårt forskningsprojekt ”Towards improved survivorship among esophageal cancer patients” 1 200 000 SEK för de kommande 3 åren. Detta nationella projekt syftar till att hitta vägar till ett så bra liv som möjligt för patienter som behandlats för matstrups- och magsäckscancer. Detta var mycket glädjande för oss och vår forskningsverksamhet!

Pernilla Lagergren med team har erhållit 2 400 000 kronor från Vetenskapsrådet

Finansieringen är för tre år för projektet Mot ett mer individanpassat stöd till patienter med matstrups- och magsäckscancer. Detta nationella projekt utvecklar en mobilapplikation med och för patienter med matstrups- och magsäckscancer och vårdpersonal som arbetar med dessa sjukdomar. Detta är fantastiska nyheter för vår forskningsgrupp och för patienterna som är involverade i denna studie!

2023-11-17

Marta Lason
Marta Lason Foto: Marta Lason

Välkommen Marta Lason 

I slutet av oktober började vår nya projektledare, Marta Lason, som kommer att leda arbetet med RECapp utvecklingen framåt. Hon kommer närmast från Elsa Science och har expertkunskaper i det arbete som ligger framför oss. Varmt välkommen! 

2023-11-17

Grattis Pernilla till andra VM medaljen i triathlon!

Den 26 augusti tävlade vår forskargruppsledare, Pernilla Lagergren, i triathlon på IRONMAN 70.3 VM i Lahtis, Finland där hon simmade 1900m i öppet vatten och därefter cyklade 90km för att sedan avsluta med att springa ett halvmaraton på 21km. Hon blev för andra året i rad bästa svenska i sin åldersgrupp på detta VM.

Kvinna i sportkläder med vm-medalj runt halsen
Pernilla Lagergren, VM-medaljör i triathlon 2022 och 2023
Doktorand och opponent vid disputationen
Zhao Cheng och opponent Anne May

2022

Disputation Zhao Cheng  

Varma gratulationer till Zhao Cheng för en utmärkt disputation den 29 november 2022.

Opponenten var Professor Anne May, från Utrechts universitet. Om du vill läsa Zhaos avhandling följ denna länk: Outcomes of surgery for oesophageal cancer with focus on fatigue

Doktorand och opponent vid disputationen
Cecilia Ringborg och opponent Anna Forsberg

Disputation Cecilia Ringborg 

Varma gratulationer till Cecilia Ringborg för en utmärkt disputation fredagen den 1 april 2022.

Opponenten var Professor Anna Forsberg, från Lunds universitet. Om du vill läsa Cecilias avhandling följ denna länk: The perspective of being a family caregiver of a patient treated for oesophageal cancer : problems and needs

Yangjun Liu och opponent
Yangjun Liu och opponent

Disputation Yangjun Liu

Varma gratulationer till Yangjun Liu för en utmärkt disputation fredagen den 21 januari 2022. Opponenten var Professor Lonneke van de Poll, från det Nederländska Cancer Institutet. Om du vill läsa Yangjuns avhandling följ denna länk: Optimism and survivorship after esophageal cancer surgery.

Finansiering från Cancerfonden

Pernilla Lagergren fick 3,75 miljoner kronor från Cancerfonden för 2022–2024 för projektet "Vägen framåt efter operation för matstrupscancer”.