Finansiering från Erling-Perssons stiftelse

Erling-Perssons Stiftelse är en viktig finansiär av den mer kliniskt inriktade forskningen på Karolinska Institutet. Stiftelsen fokuserar på patientnära och tillämpningsinriktad medicinsk forskning, men stödjer även utbildningsområdet och organisationer som arbetar för utsatta barn och ungdomar.

2023

Anders Kvanta, institutionen för klinisk neurovetenskap och Fredrik Lanner, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Anslag på 10 miljoner kronor fördelat på tre år. 
Projekt: En klinisk fas 1-studie om ögon- och folksjukdomen åldersförändring i gula fläcken.

2021

Johan Lundin, institutionen för global folkhälsa. Anslag på 10 miljoner kronor fördelat på tre år. 
Projekt: Artificiell intelligens för diagnostik av cancer och infektionssjukdomar i miljöer med begränsade resurser (MoMic-projektet).

Gunilla Karlsson Hedestam, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Anslag på 8 miljoner kronor fördelat på tre år.
Projekt: Framtida försvar mot COVID-19.

2020

Janne Lehtiö, institutionen för onkologi-patologi. Anslag på 7,5 miljoner kronor fördelat på tre år.
Projekt: Utnyttja proteomik för att individanpassa medicinsk behandling. 

2019

Maria Eriksdotter, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Anslag på 8,2 miljoner kronor fördelat på 3 år.
Projekt: Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och småkärlssjukdom.
 

Erling Persson-salen i Aula Medica. Foto: Stefan Zimmerman

Erling Persson-salen i Aula Medica

Karolinska Institutet har också mottagit en stor donation från Erling-Perssons stiftelse som möjliggjorde byggnationen av Aula Medica i Solna. Hörsalen i Aula Medica heter Erling Persson-salen, döpt efter donatorn Stefan Perssons far.

Katarina Sternudd
2024-06-14