ERC-finansiering vid KI

Europeiska forskningsrådet (ERC) stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden. ERC:s uppdrag är att främja forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering.

Karolinska Institutet har pågående projekt inom samtliga stora anslagsprogram som ERC erbjuder: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept samt ERC Synergy Grant.

Information om projekt på och ansvariga forskare på KI finns på den engelska versionen av denna sida.

Möt några av forskarna