Finansiering från Erling-Perssons stiftelse

Erling-Perssons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling. I sitt stöd till forskning vid bland annat Karolinska Institutet prioriterar stiftelsen projekt med fokus på vård och hälsa. Karolinska Institutet har också mottagit en stor donation som möjliggjorde byggnationen av Aula Medica i Solna.

Auditorium Aula Medica
Erling Persson-salen i Aula Medica. Foto: Stefan Zimmerman

2023

Projekt: En klinisk fas 1-studie om ögon- och folksjukdomen åldersförändring i gula fläcken.
Anders Kvanta, institutionen för klinisk neurovetenskap, och Fredrik Lanner, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, har beviljats 10 miljoner kronor fördelat på tre år. 

Nyhetsartikel: KI-forskarna Anders Kvanta och Fredrik Lanner får 10 miljoner i anslag

2021

Projekt: Artificiell intelligens för diagnostik av cancer och infektionssjukdomar i miljöer med begränsade resurser (MoMic-projektet).
Johan Lundin, institutionen för global folkhälsa, har beviljats 10 miljoner kronor fördelat på tre år. 

Projekt: Framtida försvar mot COVID-19
Gunilla Karlsson Hedestam, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats 8 miljoner kronor fördelat på tre år.

Läs om 2021 års anslag på nyhetssajten

2020

Projekt: Utnyttja proteomik för att individanpassa medicinsk behandling. 
Janne Lehtiö, institutionen för onkologi-patologi, har beviljats anslag på 7,5 miljoner kronor fördelat på tre år.

2019

Projekt: Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och småkärlssjukdom
Maria Eriksdotter, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, har beviljats anslag på 8,2 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Om anslaget till Maria Eriksdotter på nyhetssajten

2018

Projekt: Utveckla membranpartiklar för vaccinationsstrategi med bredare effekt än dagens mot pneumokock-infektioner.
Birgitta Henriques Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats anslag på 9 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Projekt: Behandling mot prostatacancer – PSMA/PET-styrd behandling jämfört med konventionell strålbehandling, en randomiserad studie.
Stefan Carlsson, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Beviljat anslag: 7,5 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Projekt: Hjärtkärlforskning med magnetkamera, MR-Thorax.
Lars Rydén, institutionen för medicin, Solna har beviljats anslag på 12,7 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Projekt: The Human Developmental Cell Atlas.
Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, är medsökande till ett projekt lett från KTH som beviljat anslag: på60 miljoner kronor över 4 år.

Artikel om 2018 års anslag på KI Nyheter

2017

Projekt: Acquired muscle paralysis in intensive care unit patients: Mechanisms, diagnosis/monitoring and treatment
Lars Larsson, institutionen för fysiologi och farmakologi, har tilldelats 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om muskelförlamning som kan drabba intensivvårdspatienter.

Läs mer om anslaget till Lars Larsson på KI Nyheter

Projekt: Developing a vaccine against rheumatoid arthiritis
Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har tilldelats 9 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om vaccin mot reumatism.

Projekt: Patientnära disgnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens
Johan Lundin, institutionen för global folkhälsa, får 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om bättre verktyg för patientnära diagnostik av allvarliga sjukdomar.

2016

Projekt: A platform for and conduct of the first Registry-Randomized Clinical Trial in heart failure: The Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (SPIRRIT-HFPEF)
Lars H. Lund, institutionen för medicin, Solna, får 10 miljoner kronor fördelat på tre år för att skapa en plattform för registerbaserad randomiserad klinisk prövning inom hjärtsvikt. Projektet genomförs i samarbete med Nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt och Uppsala Clinical Research Center.

Projekt: The Individualized Prostate Cancer Diagnosis Pipeline
Henrik Grönberg, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, får 28 miljoner kronor fördelat på tre år för ytterligare utveckling av det så kallade Stockholm3-testet för diagnostik av prostatacancer. Projektet drivs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting och patientorganisationen Prostate Cancer UK.

Projekt: Is Malaria elimination possible in Zanzibar? A case study for Africa.
Anders Björkman, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, får 3 miljoner kronor fördelat på tre år för sitt arbete med att utrota Malaria på Zanzibar. Projektet genomförs i samarbete Zanzibar Malaria Control Program. Tilläggsanslag på 2 miljoner beslutat 2018.

Läs mer om 2016 års anslag på KI Nyheter

2011-2015

Kerstin Brismar och Per-Olof Berggren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, finansieras med 25 miljoner kronor per år i fem år.

Läs mer på stiftelsens webbsida (engelska)

Svenska stiftelsers startanslag

Erling-Perssons stiftelse ingår i samarbetet Swedish Foundation's Starting Grant som delar ut anslag till forskare vid Svenska universitet som fått toppbetyg i sin ansökan om startanslag från Europeiska forskningsrådet, men ändå inte erhållit ett så kallat ERC Starting Grant. 

Mer om svenska stiftelsers startanslag

Katarina Sternudd
2024-04-02