Familjen Erling-Perssons stiftelse

Familjen Erling-Perssons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling. I sitt stöd till forskning prioriterar stiftelsen projekt med fokus på vård och hälsa. Under 2020 delade stiftelsen ut närmare 54 miljoner kronor i anslag till KI:s forskare. Universitetet har tidigare också mottagit en stor donation som möjliggjorde byggnationen av Aula Medica i Solna.

2021

Projekt: Artificiell intelligens för diagnostik av cancer och infektionssjukdomar i miljöer med begränsade resurser (MoMic-projektet).
Johan Lundin, institutionen för global folkhälsa, har beviljats 10 miljoner kronor fördelat på tre år. 

Projekt: Framtida försvar mot COVID-19
Gunilla Karlsson Hedestam, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats 8 miljoner kronor fördelat på tre år.

Läs om anslagen på nyhetssajten

2020

Projekt: Utnyttja proteomik för att individanpassa medicinsk behandling. 
Janne Lehtiö, institutionen för onkologi-patologi, har beviljats anslag på 7,5 miljoner kronor fördelat på tre år.

2019

Projekt: Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och småkärlssjukdom
Maria Eriksdotter, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, har beviljats anslag på 8,2 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Om anslaget på nyhetssajten

2018

Projekt: Utveckla membranpartiklar för vaccinationsstrategi med bredare effekt än dagens mot pneumokock-infektioner.
Birgitta Henriques Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats anslag på 9 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Projekt: Behandling mot prostatacancer – PSMA/PET-styrd behandling jämfört med konventionell strålbehandling, en randomiserad studie.
Stefan Carlsson, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Beviljat anslag: 7,5 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Projekt: Hjärtkärlforskning med magnetkamera, MR-Thorax.
Lars Rydén, institutionen för medicin, Solna har beviljats anslag på 12,7 miljoner kronor fördelat på 3 år.

Projekt: The Human Developmental Cell Atlas.
Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, är medsökande till ett projekt lett från KTH som beviljat anslag: på60 miljoner kronor över 4 år.

Artikel på KI Nyheter

2017

Projekt: Acquired muscle paralysis in intensive care unit patients: Mechanisms, diagnosis/monitoring and treatment
Lars Larsson, institutionen för fysiologi och farmakologi, har tilldelats 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om muskelförlamning som kan drabba intensivvårdspatienter.
Läs mer på KI Nyheter

Projekt: Developing a vaccine against rheumatoid arthiritis
Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har tilldelats 9 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om vaccin mot reumatism.

Projekt: Patientnära disgnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens
Johan Lundin, institutionen för global folkhälsa, får 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om bättre verktyg för patientnära diagnostik av allvarliga sjukdomar.

2016

Projekt: A platform for and conduct of the first Registry-Randomized Clinical Trial in heart failure: The Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (SPIRRIT-HFPEF)
Lars H. Lund, institutionen för medicin, Solna, får 10 miljoner kronor fördelat på tre år för att skapa en plattform för registerbaserad randomiserad klinisk prövning inom hjärtsvikt. Projektet genomförs i samarbete med Nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt och Uppsala Clinical Research Center.

Projekt: The Individualized Prostate Cancer Diagnosis Pipeline
Henrik Grönberg, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, får 28 miljoner kronor fördelat på tre år för ytterligare utveckling av det så kallade Stockholm3-testet för diagnostik av prostatacancer. Projektet drivs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting och patientorganisationen Prostate Cancer UK.

Projekt: Is Malaria elimination possible in Zanzibar? A case study for Africa.
Anders Björkman, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, får 3 miljoner kronor fördelat på tre år för sitt arbete med att utrota Malaria på Zanzibar. Projektet genomförs i samarbete Zanzibar Malaria Control Program. Tilläggsanslag på 2 miljoner beslutat 2018.

Läs mer om projekten på KI Nyheter

2011-2015

Kerstin Brismar och Per-Olof Berggren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, finansieras med 25 miljoner kronor per år i fem år.

Läs mer på stiftelsens webbsida (engelska)

Svenska stiftelsers startanslag

Familjen Erling-Perssons stiftelse ingår i samarbetet Swedish Foundation's Starting Grant som delar ut anslag till forskare vid Svenska universitet som fått toppbetyg i sin ansökan om startanslag från Europeiska forskningsrådet, men ändå inte erhållit ett så kallat ERC Starting Grant. 

Mer om svenska stiftelsers startanslag