Familjen Erling-Perssons stiftelse

This page in English

Familjen Erling-Perssons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling. I sitt stöd till forskning prioriterar stiftelsen projekt med fokus på vård och hälsa. Under 2017 delade stiftelsen ut närmare 61 miljoner kronor i anslag till KI:s forskare. Universitetet har tidigare också mottagit en stor donation som möjliggjorde byggnationen av Aula Medica i Solna. 

2017-2020

Projekt: Acquired muscle paralysis in intensive care unit patients: Mechanisms, diagnosis/monitoring and treatment
Lars Larsson, institutionen för fysiologi och farmakologi, har tilldelats 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om muskelförlamning som kan drabba intensivvårdspatienter. 
Läs mer på KI Nyheter

Projekt: Developing a vaccine against rheumatoid arthiritis
Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har tilldelats 9 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om vaccin mot reumatism. 

Projekt: Patientnära disgnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens

Johan Lundin, institutionen för folkhälsovetenskap, får 6 miljoner kronor fördelat på tre år för sin forskning om bättre verktyg för patientnära diagnostik av allvarliga sjukdomar. 

2016-2019

Projekt: A platform for and conduct of the first Registry-Randomized Clinical Trial in heart failure: The Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (SPIRRIT-HFPEF)
Lars H. Lund, institutionen för medicin, Solna, får 10 miljoner kronor fördelat på tre år för att skapa en plattform för registerbaserad randomiserad klinisk prövning inom hjärtsvikt. Projektet genomförs i samarbete med Nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt och Uppsala Clinical Research Center.

Projekt: The Individualized Prostate Cancer Diagnosis Pipeline
Henrik Grönberg, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, får 28 miljoner kronor fördelat på tre år för ytterligare utveckling av det så kallade Stockholm3-testet för diagnostik av prostatacancer. Projektet drivs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting och patientorganisationen Prostate Cancer UK.

Projekt: Is Malaria elimination possible in Zanzibar? A case study for Africa.
Anders Björkman, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, får 3 miljoner kronor fördelat på tre år för sitt arbete med att utrota Malaria på Zanzibar. Projektet genomförs i samarbete Zanzibar Malaria Control Program

Läs mer om projekten på KI Nyheter

2011-2015

Kerstin Brismar och Per-Olof Berggren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, finansieras med 25 miljoner kronor per år i fem år.
Läs mer på Stiftelsens webbsida ”Vi arbetar för att bota diabetes”

Länkar

Finansiering