Core-faciliteter för forskning

This page in English

Karolinska Institutet Core Facilities hanterar laboratorier, resurser och kompetenscentrum vars verksamhet samordnas, övervakas och delvis finansieras av Styrelsen för forskning (FS) i samarbete med de lokala kommittéerna för forskning och utbildning (FoUU) vid sjukhusen. Det finns också forskningsinfrastruktur som administreras och finansieras direkt via institutioner och centrumbildningar vid KI.

Core-faciliteterna är öppna för alla forskare på KI, inom andra akademiska institutioner och även, i begränsad omfattning, för kommersiella företag.

Laboratorier och resurscentrum tar ut avgifter för sina tjänster medan kompetenscentrumen syftar till att sprida teknik och kunskap genom samarbete. Policyn för tjänster, tillgång, avgifter och prioritering varierar beroende på anläggning.

Mer information om våra core-faciliteter finns på engelska
 

Core facilitet