Utbildningsnämnden Dentmed

Utbildningsnämnden Dentmed ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för odontologi (Dentmed) är programansvarig institution för tandläkar- och tandhygienistprogrammet samt kompletterande utbildning för tandläkare med examen från tredje land. På institutionen ges även fristående kurser på avancerad nivå såväl som uppdragsutbildning.

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Mötestider höstterminen 2023

  • Tisdag 12 september kl 13-15.30
  • Tisdag 24 oktober kl 9-11.30
  • Måndag 13 november kl 13-15.30
  • Tisdag 19 december kl 13-15.30

Kontakt

Skrivelser till Utbildningsnämnden Dentmed skickas till un@dentmed.ki.se. Har du ett ärende som du önskar få behandlat i nämnden, skicka ett mail senast två veckor före aktuellt sammanträde för bedömning av ordförande. Är du student ska du skicka ditt ärende till någon av studentrepresentanterna utsedda av Odontologiska föreningen, se förteckning över ledamöter nedan.

Protokoll

Arbets- och delegationsordning

Ledamöter UN Dentmed

Ordförande (Grundutbildningsansvarig) 

Karin Garming-Legert

Adjunkt/övertandläkare

Programdirektor tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i oral hälsa och vice ordf i UN

Programdirektor tandläkarprogrammet och kompletterande utbildning för tandläkare

Nikolaos Christidis

Lektor/övertandläkare

Ledamöter från den egna institutionen

Biniyam Wondimu

Lektor/övertandläkare

Kåre Buhlin

Lektor/övertandläkare
08-524 882 76

Ledamöter från externa institutioner

Björn Meister

Professor

Avnämarrepresentant

Silvio Kosovic

Klinikchef Folktandvården

Studentrepresentanter

Ibrahim Can Topal (tandläkarprogrammet)
Ice Vesterlund (tandhygienistprogrammet)
Jana Pukshlis (tandläkarprogrammet)

Adjungerade ledamöter

(utan rösträtt)

Margareta Hultin

Lektor/övertandläkare

Jonas Erdenborg

Universitetsadjunkt

Patricia De Palma

Verksamhetschef

Handläggare

Paula Karlsson

Handläggare
PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-11-07