Utbildningsnämnden Dentmed

Utbildningsnämnden Dentmed ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för odontologi (Dentmed) är programansvarig institution för tandläkar- och tandhygienistprogrammet samt kompletterande utbildning för tandläkare med examen från tredje land. På institutionen ges även fristående kurser på avancerad nivå såväl som uppdragsutbildning.

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Mötestider vårterminen 2024

  • 8 februari kl 9-11.30
  • 21 mars kl 9-11.30
  • 23 april kl 13-15.30
  • 5 juni kl 9-11.30 

Kontakt

Skrivelser till Utbildningsnämnden Dentmed skickas till un@dentmed.ki.se. Har du ett ärende som du önskar få behandlat i nämnden, skicka ett mail senast två veckor före aktuellt sammanträde för bedömning av ordförande. Är du student ska du skicka ditt ärende till någon av studentrepresentanterna utsedda av Odontologiska föreningen, se förteckning över ledamöter nedan.

Arbets- och delegationsordning

Ledamöter UN Dentmed

Ordförande (Grundutbildningsansvarig) 

Profile image

Karin Garming-Legert

Adjunkt/Övertandläkare

Programdirektor tandhygienistprogrammet och vice ordf i UN

Programdirektor tandläkarprogrammet och kompletterande utbildning för tandläkare

Profile image

Nikolaos Christidis

Lektor/Övertandläkare

Ledamöter från den egna institutionen

Biniyam Wondimu

Lektor/Övertandläkare
Profile image

Kåre Buhlin

Lektor/Övertandläkare
+46852488276

Ledamöter från externa institutioner

Profile image

Björn Meister

Professor

Avnämarrepresentant

Silvio Kosovic

Klinikchef Folktandvården

Studentrepresentanter

Ice Vesterlund (tandhygienistprogrammet)
Julia Holmén (tandläkarprogrammet)
Arianit Nura (tandläkarprogrammet)

Adjungerade ledamöter

(utan rösträtt)

Jonas Erdenborg

Universitetsadjunkt
+46852488146

Studierektor, tandhygienistprogrammet

+46852488063

Studierektor, tandläkarprogrammet

Efthimia Panagiotidou

Klinisk Handledare
+46852488028

Studierektor, kompletterande utbildning för tandläkare

Profile image

Nagihan Bostanci

Professor
+46852488021

Ordförande SAMINK, internationaliseringsansvarig tandläkarprogrammet

Profile image

Patricia De Palma

Verksamhetschef
+46852488129

Tandvårdschef

Profile image
+46852488002

Forskningsansvarig

Profile image

Margareta Hultin

Lektor/Övertandläkare

Handläggare/sekreterare

Profile image

Paula Karlsson

Handläggare

Utbildningsrelaterade dokument

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-05-07