Utbildningsnämnden Dentmed

Utbildningsnämnden Dentmed ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för odontologi (Dentmed) är programansvarig institution för tandläkar- och tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i oral hälsa, samt kompletterande utbildning för tandläkare med examen från tredje land. På institutionen ges även fristående kurser på avancerad nivå såväl som uppdragsutbildning.

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Mötestider vårterminen 2022

  • Torsdag 10 februari kl. 9.00-11.30
  • Torsdag 24 mars kl. 9.00-11.30 
  • Måndag 25 april kl. 9.00-11.30 
  • Tisdag 7 juni kl. 9.00-11.30 

Kontakt

Skrivelser till Utbildningsnämnden Dentmed skickas till un@dentmed.ki.se. Har du ett ärende som du önskar få behandlat i nämnden, skicka ett mail senast två veckor före aktuellt sammanträde för bedömning av ordförande. Är du student ska du skicka ditt ärende till någon av studentrepresentanterna utsedda av Odontologiska föreningen, se förteckning över ledamöter nedan.

Ledamöter UN Dentmed

Ordförande (GUA) 

Margareta Hultin

Lektor/övertandläkare

Programdirektor tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i oral hälsa och vice ordf i UN

Programdirektor tandläkarprogrammet och kompletterande utbildning för tandläkare

Karin Garming-Legert

Adjunkt/övertandläkare

Ledamöter från den egna institutionen

Biniyam Wondimu

Lektor/övertandläkare

Kåre Buhlin

Lektor/övertandläkare
08-524 882 76

Ledamöter från externa institutioner

Björn Meister

Professor

Avnämarrepresentant

Silvio Kosovic

Klinikchef Folktandvården

Studentrepresentanter

Julia Westman (tandläkarprogrammet)
Mahmoud Dehlaki (tandhygienistprogrammet),
 

Adjungerade ledamöter

(utan rösträtt)

Malin Ernberg

Professor/övertandläkare

Jonas Erdenborg

Universitetsadjunkt

Patricia De Palma

Verksamhetschef

Handläggare

Paula Karlsson

Handläggare

Dokument