Fristående kurser för magister- och masterexamen

Har du funderat att läsa till en magisterexamen i oral hälsa alternativt tandteknik, eller till en masterexamen i odontologi?

Institutionen för odontologi ger fristående kurser som leder till en examen på avancerad nivå.

1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi (15 hp)

Denna kurs ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du får också de nödvändiga kunskaperna inom vetenskapsteori och forskningsmetodik för att i en efterföljande kurs kunna genomföra ett examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet oral hälsa, tandteknik eller odontologi.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi

2. Examensarbete (30 hp)

Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa

Examensarbete för masterexamen i odontologi

Examensarbete för magisterexamen i tandteknik kommer inte att ges HT24.

Examensarbeteskurserna syftar till att självständigt planera, genomföra, författa och redovisa en vetenskaplig studie inom huvudområdet oral hälsa, tandteknik eller odontologi.

Kurs- och programwebbar

Kontakt

Profile image

Nagihan Bostanci

Kursansvarig och examinator