Patricia De Palma

Patricia De Palma

Verksamhetschef
Telefon: +46852488129
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OV Universitetstandvården, 171 77 Stockholm

Om mig

 • -2002 Göran Lagervalls stipendium från Stockholm stads
  socialtjänstförvaltning
  -2005 Tandhälsopriset från Svenska tandläkarförbundet

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är missbruk och kopplingen till orala hälsa, mer
  specifikt till den parodontala hälsan. Missbruk är många gånger kopplat
  till utsatthet och fatigdom, vilket också gör att jag både forskar och
  arbetar med dessa frågor.

Undervisning

 • https://www.omicsonline.org/open-access/is-there-association-between-selfreported-dental-visits-toothbrushing-fluoride-use-and-perceived-oral-health-status-.php?aid=81289

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Book chapter: AKTUEL NORDISK ODONTOLOGI VOL.49, ISS.1SUBSTANSBRUKSSYNDROM OCH ORAL HÄLSA. 2024;p.
  Aktuel Nordisk OdontologiVol.49, Iss.1Substansbrukssyndrom och oral hälsa
  De Palma P

Anställningar

 • Verksamhetschef, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2007
 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2005
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI