Kåre Buhlin

Kåre Buhlin

Lektor/Övertandläkare | Docent
E-postadress: kare.buhlin@ki.se
Telefon: +46852488276
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som övertandläkare och avdelningschef på avdelningen för
  parodontologi och tandhygienistutbildningen. Avseende min forskning är jag
  docent i parodontologi sedan 2013. Jag är huvudhandledare för två
  doktorander och bihandledare för två. Min forskning handlar huvudsak om
  sambandet mellan parodontit och andra sjukdomar i kroppen, främst
  hjärtkärlsjukdom och Alzheimers sjukdom, men bedriver också forskning
  kring munsköljmedels effekter på parodontiet. Jag undervisar studenter på
  tandläkar- och tandhygienistprogrammen.
  *Intresse för utbildningsfrågor*
  Som lärare sedan många år har jag en god möjlighet att kunna påverka de
  odontologiska utbildningarnas kvalitet, kontinuitet och utveckling samt att
  på så sätt öka studenternas möjligheter att uppnå sina lärandemål
  vilket bör prioriteras i framtiden. Jag har undervisat både tandläkare och
  tandhygienister vilket gör att jag har god insikt, kännedom och
  förståelse för komplexiteten i både kortare och längre utbildningar -
  inte minst behovet av samarbete, vilket ofta efterfrågas av avnämarna. I
  framtiden är det min förhoppning att våra utbildningar vid KI kan utveckla
  ett större mått av interprofessionellt lärande för att på så sätt
  kunna öka samarbetet mellan yrkesgrupper i dagens moderna hälso- och
  sjukvård.
  Som lärare, kliniker och forskare vill jag förmedla till studenterna
  behovet av ett empatiskt förhållningssätt i mötet med patienten. Endast
  då, när patient och behandlare samarbetar, kan ett riktigt bra
  behandlingsresultat uppnås.
  Som ett pedagogiskt lärandemål tycker jag också att det är viktigt att
  studenterna anammar ett holistiskt synsätt när det gäller patientarbetet
  för att uppnå ett vidgat perspektiv på hälsa, tandvård, tandhälsa och
  dess angränsande sjukdomar. Det innebär att jag också tycker det är
  viktigt att man även efter examen har ett aktivt kontinuerligt lärande som
  jag hoppas att jag kan inspirera till som lärare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Parodontologi, Karolinska Institutet, 2013
 • ODONTOLOGIE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2004
 • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 1994

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI