Publikationer och arkiv - enheten för Logopedi

Publications
.

Avhandlingar

Avhandlingar från enheten för logopedi

Examensarbeten

Examensarbeten från enheten för logopedi

Masterexamensarbeten

Masterexamensarbeten i logopedi

Vetenskaplig eftermiddag (VetEm) i Logopedi

Nästa Vetenskaplig eftermiddag i Logopedi äger rum den 21 januari 2022.

  Program Vetenskaplig eftermiddag i Logopedi

  Publikationer

  Nyhetsarkiv

  Bästa examensarbete inom röstområdet delades ut vid Röstforums Riksstämma 2019 “Rösten genom livet!” Göteborg den 18–19 maj.

  Bästa examensarbete inom röstområdet delades ut vid Röstforums Riksstämma 2019 “Rösten genom livet!” Göteborg den 18–19 maj.

  Nämnden för Röstfondens kom fram till att priset på 5000 kr för bästa examensarbete skulle ges till:

  Årets Examensarbete

  Validering reliabilitetsprövning av självskattningsformuläret Skattning av Rösten vid Könsinkongruens Assigned Female At Birth (SaRK AFAB)

  Av Stina Grufman-Björnlund och Lotta Lindqvist

  Priset delades ut av Johan Sundberg och Gunnel Fagius (Stina Grufman-Björnlund i bild).

  Boksläpp 2019 09 12: "Förstå och arbeta med språkstörning" av Anna Eva Hallin

  Boksläpp 2019 09 12: "Förstå och arbeta med språkstörning" av Anna Eva Hallin

  som är disputerad logoped och postdoktorerar på Enheten för logopedi.

  I boken, som riktar sig till personal, föräldrar och andra vuxna kring barn i årskurs F-6, förklarar Anna Eva vad språkstörning är och beror på, samt vilka konsekvenser språkstörning kan få i skolan. Hon beskriver sedan hur pedagoger kan skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer som förebygger att elever med språkstörning hamnar i språklig sårbarhet genom explicit språkutvecklande undervisning, strukturerad stöttning och anpassningar. Boken genomsyras av att göra kopplingen mellan språkstörningsforskning och praktiskt arbete “i verkligheten" tydlig. Boken finns i Natur och Kulturs höstutgivning som en del av deras lärpocketserie.

  Vetenskapligt råd

  Vetenskapligt råd

  Docent och leg logoped Per Östberg är utsedd av Socialstyrelsen som vetenskapligt råd inom området Dysfagi – fokus på äldre med funktionsnedsättning. 

  Ytterligare en logoped har utsetts som vetenskapligt råd – docent Ulrika Ferm, Göteborg, inom området Kommunikation vid funktionsnedsättning – alternativ och kompletterande kommunikation. 

  Forskningsstipendium 2019

  Forskningsstipendium 2019

  Ineke Samson, logoped och doktorand vid Enheten för logopedi, KI var en av fem stipendiater som mottog insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsas forskningsstipendium 2019. Ineke Samson fick stipendiet för sin forskningsstudie om stamning hos unga kvinnor och män.

  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll delade ut stipendiet under Woman in Reds galakväll i Stockholm den 11 mars. Varma gratulationer till Ineke Samson!