Föreläsningar och publikationer från enheten för logopedi

Här hittar du information kring föreläsningar, avhandlingar och publikationer från vår enhet.

Vetenskaplig eftermiddag (VetEm) i logopedi

I januari ordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi (VetEm) av enheten för logopedi, Karolinska Insitutet och ME logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, där forskare och kliniker delar med sig av nya rön inom olika logopediska områden.

Eftermiddagen riktar sig till kliniskt verksamma logopeder och är helt kostnadsfri.

För tidigare program, se nedan.

Nästa vetenskapliga eftermiddag i logopedi 

äger rum den 17 januari 2025. 

Öppna föreläsningar

Enheten för logopedi har tidigare arrangerat öppna föreläsningar i logopedi för allmänheten inom olika logopediska ämnen. Exempel är "Kommunikation och sväljning vid demens", "Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar" och "Stamning – myter och kunskap". Tidigare program, åhörarkopior och vissa inspelade föreläsningar hittar ni på sidan öppna föreläsningar i logopedi.

Avhandlingar

Avhandlingar hittar du på sidan avhandlingar från enheten för logopedi

Examensarbeten

Examensarbeten hittar du på sidan examensarbeten från enheten för logopedi

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-04