Om enheten för logopedi

Enheten för logopedi ansvarar för logopedprogrammet och fristående kurser i logopedi. Vid enheten bedrivs även forskning och forskarutbildning i logopedi.

Gruppfoto enheten för logopedi
Gruppfoto enheten för logopedi. Foto: Cecilia Hultqvist

Logopedprogrammet är ett fyraårigt program (240 hp), där sista året innebär studier på avancerad nivå. Programmet leder till en logopedexamen och möjlighet att ansöka om logopedlegitimation från Socialstyrelsen. Enheten för logopedi anordnar också fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, där de senare kan vara en del av en masterexamen i logopedi eller en doktorsexamen.

Vid enheten bedrivs forskning och forskarutbildning i logopedi i nära samarbete med den kliniska verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, institutioner vid Stockholms universitet och KTH. Forskningssamarbeten finns även med andra kliniska verksamheter och universitet runt om i Sverige och internationellt.

Längre ner på denna sida finns länkar till anställda och anknutna vid enheten för logopedi.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss!

Profile image

Christina Samuelsson

Enhetschef/ professor/ logoped
Profile image

Therése Forsberg

Administratör
Profile image

Sofia Strömbergsson

Programdirektor/docent/ lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Medarbetare

Besöksadress

Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Hälsovägen (internadress Forskningsgatan 67)
141 86 Stockholm

Ingång även via Blickagången 9A

Hitta till oss

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-27