Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar 2019

Program 2018

Lördag 10/3,
kl. 11-12.30
Att jag inte kan prata betyder inte att jag inte har något att säga – alternativa kommunikationssätt för personer med tal- och språksvårigheter
Anna Nyman, leg. logoped, doktorand
Lördag 17/3,
kl 11-12.30
Stamning – en nyckfull störning av talet – om myter och kunskap
Ineke Samson, leg. logoped, doktorand
Lördag 24/3,
kl. 11-12.30
Demens – hur påverkas den språkliga förmågan?
Per Östberg, docent, universitetslektor, leg. logoped
Lokal Nanna Svartz Auditorium,
Karolinska universitetssjukhuset Solna

 

Öppna föreläsningar i logopedi 

Program, mars 2017  
Sväljsvårigheter hos vuxna - hur påverkas sväljfunktionen
vid neurologisk sjukdom eller skada?
 
Kerstin Johansson,
med dr, leg logoped
Stroke, Parkinsons sjukdom, MS…
- hur påverkas talet vid neurologisk sjukdom eller skada?
Ellika Schalling, universitetslektor,
leg logoped, med dr
När rösten inte räcker till
Orsaker och åtgärder vid heshet under arbete och fritid
Maria Södersten, leg. logoped,
adj. universitetslektor, docent

 

Logopedi