Handledarnytt höstterminen 2022 och vårterminen 2023

Ett nyhetsbrev från enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, till verksamheter som tar emot logopedstudenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

VIL-Perioder höstterminen 2022 och vårterminen 2023

T3 VIL- dag - Fokus på professionellt bemötande (annan profession)

v.42. 19, 20, 21 oktober

T5 Röst- och Talflytstörningar - VIL v.46-48

Röststörning:

  • v.46 måndag, tisdag, fredag                                                               
  • v.47 tisdag-onsdag                                                                
  • v.48 måndag-onsdag                                                                
  • v.49 tisdag-onsdag. Totalt 8 av 10 föreslagna dagar

Talflytstörning:

  • v.46 onsdag-torsdag
  • v.47 torsdag-fredag
  • v.48 torsdag-fredag

Totalt 5 av 6 föreslagna dagar

T7 Fördjupning i logopedisk praktik

v.39-43. 4 dagar/vecka, specifika dagar beslutas av verksamheten.

T2 Kliniska halvdagsauskultationer i logopedisk verksamhet- VIL

v.6. måndag 6 februari, tisdag 7 februari, onsdag 8 februari.

T4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom – VIL

v. 6,13. 1 dag/vecka.

v.7-8. 4 dagar/vecka.

v.10-12. 4 dagar/vecka.

T6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar – VIL

v.3,15, 22. 1 dag/vecka.           

v.16-18 och 20-21. 4 dagar/vecka.

Handledarmöten HT22 via Teams

1 sep                      T7 Fördjupning i logopedisk praktik: kl.13-16

                               T5 Röst – och Talflytstörningar – VIL

19 okt                    Talflytstörningar – VIL: kl.13 - 16

20 okt                    Röststörningar – VIL: kl.13 - 16

12 dec                    T4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - VIL: kl.13-16

Handledarmöten VT23 via Teams              

T6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar – VIL:

14 dec                   13-14 (information angående auskultationsdagen vecka 3)

14 mars                13-16 (handledarmöte inför kursstart)

Anmälan via Outlook-inbjudan.

AP
Innehållsansvarig:
Åsa Catapano
2022-10-10