• Forskargruppen "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" startades 2003.

    Vi leder för närvarande ca 25 forskningsprojekt

  • Sedan 2003 har vi publicerat 328 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, 74 rapporter, 18 doktorsavhandlingar och 42 bokkapitel

  • Vi arrangerar och är involverade i utbildning på olika nivåer: grundutbildning, vidareutbildning, forskarutbildning och postdoc handledning

Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaro är ett folkhälsoproblem med konsekvenser för individer, hälso- och sjukvård, försäkringsorganisationer, arbetsgivare och samhället. Samtidigt är den vetenskapliga kunskapen om detta synnerligen knapp. Målsättningen är att vara ett nationellt och internationellt ledande kunskapscentrum om sjukfrånvaro, sjukförsäkringar, hälsa, arbete och livsvillkor.

Verksamheten är tvärvetenskaplig och bedrivs via forskning, kunskapssammanställningar, undervisning, forskarutbildning, nätverksarbete samt kunskapsförmedling.

Utmärkande är att forskningen anknyts till centrala samhällsproblem, är tvärvetenskaplig, bedrivs på olika strukturella nivåer, såsom individ- organisations- och samhällsnivå, samt att den sker i nära samarbete med användare av kunskapen.

Om försäkringsmedicinMedarbetareForskningsområdenForskningsprogramPublikationerUtbildningNätverkLänkarSeminarierAktuellt