This page in English

Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaro är ett folkhälsoproblem med konsekvenser för individer, hälso- och sjukvård, försäkringsorganisationer, arbetsgivare och samhället. Samtidigt är den vetenskapliga kunskapen om detta synnerligen knapp. Vår målsättning är att vara ett nationellt och internationellt ledande kunskapscentrum om sjukfrånvaro, sjukförsäkringar, hälsa, arbete och livsvillkor.

FörsäkringsmedicinKlinisk neurovetenskap