Vi utbildar framtidens forskare och vårdpersonal

Karolinska Institutet är Sveriges enda medicinskt specialiserade universitet och här samlas utbildningar inom många vårdyrken och blivande läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter och medicinska informatiker möts redan under studietiden.

Det ger våra studenter möjlighet att redan innan de kommer ut i arbetslivet träna på att arbeta i tvärdisciplinära team, vilket lägger grunden för en holistisk sjukvård där patienten behandlas som en hel person istället för ett antal skilda diagnoser. Tidig patientkontakt samt en interprofessionell och studentaktiverande pedagogik ger unika förutsättningar att ytterligare förbättra framtidens hälso- och sjukvård.

I det mångkulturella klassrummet möts studenter med olika perspektiv och bakgrund vilket skapar en dynamisk miljö som stärker utbildningen och Karolinska Institutets konkurrenskraft. Vårt utbredda internationella kontaktnät ger enastående möjligheter att förbereda våra studenter för en global arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala förutsättningar, samt för arbete i mångkulturella miljöer. För att Sverige ska hålla sin ledande globala ställning inom välfärd och hälsa måste hälso- och sjukvården ständigt förbättras, vilket vi bidrar till genom forskning och kvalitetsutveckling.

Närheten till framstående forskningsmiljöer särskiljer Karolinska Institutet från många andra universitet. Att tidigt och kontinuerligt erbjuda studenter från alla utbildningsprogram möjlighet att engagera sig i forskning är nödvändigt för varje students framtida utveckling, och för innovativ utveckling av ny diagnostik och behandling.

– Mina studier vid Karolinska Institutet har stärkt mig och gett mig kraften att utmana mig själv och följa mina drömmar. Det var stipendiet jag fick, genom den generösa donationen från ”Friends of KI”, som gjorde allt möjligt. Jag hoppas att man fortsätter traditionen att stödja andra studenter med unika perspektiv och en djup passion att förändra världen, säger Anneliese Lilienthall, mottagare av Friends of Karolinska Institutet Scholarship 2012.

Fakta

Karolinska Institutet erbjuder ett fyrtiotal programutbildningar inom ett stort antal medicinska yrkeskategorier, samt drygt 60 fristående kurser. Utbildningar finns både på grundutbildningsnivå och på master- och forskarutbildningsnivå. Karolinska Institutet har cirka 6 000 studenter på grund och masternivå och drygt 2 000 forskarstuderande.

Karolinska Institutet tar emot studenter från hela världen. Under 2015 erbjöd KI åtta internationella masterprogram och ett internationellt kandidatprogram. Karolinska Institutet rankas som bästa universitet i världen inom tandvård och ligger på topp tio inom medicin.

Camilla Sjögren
2023-03-10