3d-illustration av cancerceller.

Myosit- och Sarkoidosinitiativet vid Karolinska institutet

"Under hösten 2021 började jag undersöka möjligheten att stötta forskningen inom sarkoidos på KI och tog den första kontakten med KI. Det ledde så småningom fram till ett projekt som syftade till att identifiera ett tänkbart antigen som centralt för uppkomsten av sarkoidos. Efter att ha konstaterat likheterna mellan sarkoidos och myosit på många plan har vi nu startat Myosit- och Sarkoidosinitiativet med förhoppningen att det ska leda till nya forskningsgenombrott och behandlingar"

Foto: Getty Images.,Getty Images

Mer om projekten

Liv Sadeqi
2024-04-12