Medicinska föreningen bygger Framtidens Kårhus

Framtidens Kårhus syftar till att skapa en viktig, naturlig och välkänd mötesplats för studenter på Karolinska Institutets Campus Solna. Här ska frågor om medicinsk vetenskap, sjukvård, utbildning och samhälle diskuteras, och kunskap och idéer utbytas mellan studenter, forskare, alumner och andra aktörer.

Framtidens Kårhus
Medicinska Föreningens kårhus Foto: .

Kårhusets senaste renovering och utbyggnad skedde år 1985 och möjliggjordes genom extern finansiering efter en mycket lyckad filantropisk kampanj. Sedan dess har inte huset fått någon genomgående upprustning. I planerna för den kommande renoveringen prioriteras därför främst en genomgripande upprustning av aulan, foajén och storköket. Detta för att kunna bedriva en påtagligt mer ambitiös verksamhet framöver, med olika typer av möten, paneldebatter och konferenser. Foajén ska omvandlas till en inbjudande och mingelvänlig mötesplats med bland annat permanenta och tillfälliga konstutställningar. Därutöver kommer en omfattande tillgänglighetsanpassning att genomföras som för närvarande saknas.

Vår andra prioritet är klubbvåningen och biblioteket som behöver moderniseras för att frigöra utrymme för olika mindre möten, diskussionskvällar och rep för spex, kör och dans. Examens- och disputationsfester ska även kunna äga rum här.

Som tredje prioritet vill vi optimera kontorsmiljöerna så att MF:s styrelse tillsammans med administrativ personal kan arbeta för alla studenters välbefinnande och utveckling, och fortsätta sitt arbete gentemot KI.

Projektets genomförande är helt beroende av stöd utifrån, exempelvis alumner, privatpersoner, stiftelser och företag. Målet är att skapa ett fundament för framtidens innovatörer, entreprenörer, forskare och kliniker och erbjuda de möjligheten att bredda deras horisonter. En donation till det nya kårhuset är en investering i de studenter som skapar framtidens goda sjukvård, gör viktiga forskningsupptäckter och engagerar sig i den globala hälsoutvecklingen.

 

 

Camilla Sjögren
2024-03-18