Ökad träffsäkerhet ger bättre cancervård

Den sjukdom vi kallar cancer är egentligen en samlingsterm för en stor grupp sjukdomar som orsakas av okontrollerad celltillväxt. Det skapar stora utmaningar för forskningen, då varje enskild typ av cancer måste karakteriseras för sig, för att kunna förstå sjukdomen och utveckla nya behandlingar.

Ett paradigmskifte pågår i synen på behandling av cancer. Genom att vi idag har möjlighet att analysera varje enskild tumörcell in i minsta detalj står det alltmer klart att varje cancerform kan indelas i flera varianter som var och en bör bekämpas med sin skräddarsydda behandling.

En av Karolinska Institutets styrkor inom cancerområdet ligger inom den grundläggande forskningen som rör just mekanismerna bakom uppkomsten av cancerceller, en kunskap som krävs för att kunna utveckla framtidens behandlingar och läkemedel.

Idag är cancerforskningen alltmer multidisciplinär och Karolinska Institutet har en alldeles speciell fördel av sin närhet till Karolinska Universitetssjukhuset med dess högspecialiserade vård och stora patientvolymer.

Med Sveriges unika register har vi också särskilt goda förutsättningar att genomföra storskaliga befolkningsstudier och prövningar av nya behandlingar. Våra forskare har framgångsrikt genomfört flera studier, som redan har fått genomslag i behandlingen av olika cancersjukdomar.

Som exempel kan nämnas vårt aktiva deltagande i den forskning som lagt grunden för den nu allmänna vaccineringen mot HPV och livmoderhalscancer, eller de studier som möjliggör förebyggande läkemedels- behandling av kvinnor med särskilt hög risk att utveckla bröstcancer.

Fakta 

Cancer är fortfarande orsaken till stort lidande och förtida död, såväl nationellt som globalt. År 2021 nydiagnosticerades fler än 69 000 fall av cancer i Sverige och snart kommer varannan svensk att drabbas av cancer någon gång under sin livstid. De vanligaste cancerformerna i Sverige är bröstcancer, prostatacancer, hudcancer samt tjock- och ändtarmscancer.

Gemensamt för alla dessa cancerformer, och många andra, är att de har prognoser som kan förbättras med tidig upptäckt och effektiv behandling. Den medicinska forskningen har i dag stora möjligheter att förbättra både diagnostik och behandling för bot och minskat lidande. Här är allas insatser av stort värde.

Camilla Sjögren
2024-03-18