Vi forskar för en bättre vardag

Inflammation uppstår i en vävnad vid en skada eller retning, vanligtvis orsakad av yttre faktorer. Akuta inflammationer läker oftast ut snabbt. Men många vanliga sjukdomar, exempelvis ledgångsreumatism eller astma, har sin grund i ett kroniskt inflammationstillstånd. Dessa sjukdomar kan drabba alla, från barn till vuxna, och orsakar ofta funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet. Längre livslängd samt ökade födelsetal gör att allt fler idag lever längre med dessa kroniska sjukdomar.

En utmaning är att tidigt identifiera individer som har extra hög risk att utveckla en inflammatorisk sjukdomar, som exempelvis ledgångsreumatism, multipel skleros (MS), psoriasis, allergi och astma, för att sätta in förebyggande åtgärder innan sjukdomen blir kronisk.

Vi saknar fortfarande botande behandlingar för dessa inflammatoriska sjukdomar. Karolinska Institutets styrka är att vi sammanför klinisk patientnära forskning och registerforskning med den molekylära forskningen. Den nära kopplingen mellan klinik och experimentell forskning har gett oss mycket stark internationell ställning inom inflammation i allmänhet och inom inflammatoriska hjärn- och hudsjukdomar samt reumatologi i synnerhet.

Våra forskare är ledande i världen vad gäller förståelsen av exakt vilka delar av immunsystemet som åstadkommer olika kroniska sjukdomar. Vi går just nu in i en fas där vi för första gången har möjlighet att utveckla behandlingar riktade specifikt mot de olika delarna, bland annat genom ”vaccination” mot olika inflammationssjukdomar som ledgångsreumatism och multipel skleros.

En vaccination som botar allergi mot gräs och katt med endast tre sprutor, jämfört med tidigare metoder som innebar 50–80 sprutor över en 3–5-årsperiod har redan visat sig mycket effektiv i kliniska prövningar.

Camilla Sjögren
2024-03-26