Skip to main content

Stöd forskning och utbildning vid Karolinska Institutet

Den medicinska forskningen står inför stora möjligheter. Men det krävs fortsatt målmedvetna satsningar på flera nivåer; forskning, utbildning, kunskapsspridning, nätverksarbete och finansiering.

CS
Camilla Sjögren
2019-06-19