Harald Mix donerar till forskning för nya behandlingsmetoder av äggstockscancer

Harald Mix donerar till forskning för nya behandlingsmetoder av äggstockscancer

Äggstockscancer är den farligaste av all gynekologisk cancer. Jonas Mattsson, adjungerad professor vid institutionen för onkologi-patologi, KI, har fått en donation som finansierar forskning för att ta fram en ny behandlingsmetod.

I dag behandlas äggstockscancer med kirurgi och cellgifter. I 90 procent av fallen upptäcks den i ett sent stadium eftersom den inte ger symtom.
– Det är en fruktansvärd sjukdom, dödligast av all gynekologisk cancer. Det är uppenbart att det behövs nya behandlingsalternativ, säger Jonas Mattsson, som även är kliniskt verksam vid hematologiska kliniken, Rikshospitalet i Oslo, och vid klinisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Harald Mix, VD för riskkapitalbolaget Altor Equity Parters, donerar nu 3 miljoner för att Jonas Mattssons forskargrupp ska kunna undersöka en immunologisk terapi för att bota alternativt hejda avancerad äggstockscancer.
– Förhoppningsvis kan teamet komma fram till en terapi som inte bara förlänger liv, utan som faktiskt kan bota den här formen av cancer som har en extremt negativ prognos. Tekniken kan skapa hopp för många svårt sjuka. Forskningen är också ett bra exempel på hur internationellt utbyte mellan forskare globalt kan skapa ökade resurser, säger Harald Mix.

För Harald Mix kom kontakten med Jonas Mattsson vid rätt tidpunkt.
– Jag höll på att läsa om vad som händer inom immunologi och cancerforskning när jag mötte Jonas Mattson, som är en framstående forskare och humanist. Det han ville göra lät otroligt hoppfullt. Metoden har haft en revolutionerande effekt vid former av blodcancer som tidigare var obotliga, och även en del positiva effekter på solida tumörer, säger Harald Mix.

Vad gör att du vill stödja forskning?

– Forskning och utbildning ligger mig och min fru varmt om hjärtat. Jag har studerat tio år i USA och tagit intryck av den amerikanska filantropiska traditionen, att ge tillbaka till samhället. Jag vet också att det saknas pengar till den här typen av ganska tidig forskning.

Metoden innebär att man på genetisk väg skapar så kallade CAR (chimeric antigen receptor) T-celler som angriper cancercellerna, berättar Jonas Mattsson.

– CAR T-cellerna är en slags mördarceller. De har en antikropp på sin yta, som fungerar som ankare. De binds till proteinet på cancercellerna och kan sedan döda målcellen.

Donationen ska användas för labbstudier och experimentella studier av metoden.
– Det är en helt avgörande donation. Studierna ska visa om metoden har effekt på cancercellerna och saknar allvarliga biverkningar vid äggstockscancer, säger Jonas Mattsson.

Förhoppningen är att det inom 2 – 3 år ska gå att göra en studie med patienter.

Forskningen sker i samarbete med Michel Sadelains grupp vid Memorial Sloan Kettering i USA. De är ledande i världen på CAR T-cellsbehandlingen och undersöker bland annat hur den påverkar svår bröstcancer och lungcancer.

Text: Ann Patmalnieks

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-02-12