Lennart Nilsson Award

This page in English

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.

Om Lennart Nilsson

Lennart Nilsson föddes i Strängnäs 1922. Han började sin karriär som frilansande bildjournalist i början av 1940-talet när den moderna bildjournalistiken fick sitt genombrott i Sverige. Hans arbete spänner över mer än sju årtionden.Lennart Nilsson/TT-bild

Hans tidiga bildreportage som Barnmorskan i Lappland (1945), Isbjörnsjakt i Spetsbergen (1947), Kongo (1948) och Sweden in Profile (1954) fick internationell uppmärksamhet när de publicerades i ledande bildmagasin såsom Life, Picture Post och Illustrated.

I mitten av 1950-talet började han experimentera med olika fotografiska tekniker för att kunna "krypa närmare”, vilket ledde fram till böckerna Myror (Ants) och Liv i hav (Life in the sea).

I början av 1960-talet arbetade han med specialkonstruerade, mycket tunna så kallade endoskop (en m.m i diameter med en bildvinkel på 170 grader), som gjorde det möjligt att fotografera blodkärl och hålrum i människokroppen. Boken "Ett barn blir till" utkom för första gången 1965 och är otvivelaktigt Lennart Nilssons mest kända verk.

1969 använde han för första gången svepelektronmikroskop som gjorde det möjligt att fotografera olika medicinska företeelser i den mänskliga kroppen. Detta ledde i sin tur fram till ett samarbete med Karolinska Institutet, i vars lokaler Lennart Nilsson verkade under många år.

Det som är enastående med Lennart Nilssons arbete är kombinationen av ett oändligt tålamod att till fullo utforska ett område, den konstnärliga känslan för färg och form och den tekniska uppfinningsförmågan för att ta tillvara tillgängligt ljus och fånga spektakulära bilder.  

Lennart Nilsson utnämndes 1976 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Regeringen tilldelade honom titeln Professors Namn 2009 och 2012 tilldelades han Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld för sitt långvariga och banbrytande arbete med att utveckla det medicinska fotografiet. 

Lennart Nilsson avled i januari 2017.

Pristagare 2017 - Xiaowei Zhuang

Xiaowei Zhuang

Xiaowei Zhuang är David B. Arnold Professor of Science vid Harvard University och verksam som forskare vid Howard Hughes Medical Institute. År 2006 var hon först med en metod som skulle komma att revolutionera fluorescensmikroskopin.

Hon utvecklade en metod för superupplöst ljusmikroskopi baserat på enskilda molekyler som kallas “Stochastic Optical Reconstruction Microscopy” eller STORM. Den kunde överskrida diffraktionsgränsen och utöka den spatiala upplösningen för ljusmikroskopi ned till några tiondels nanometer.

STORM-mikroskopets upplösning utökades ytterligare av Xiaowei Zhuangs laboratorium till några få nanometer, nästan 100 gånger mer än konventionella diffraktionsbegränsade ljusmikroskop. Xiaowei Zhuang har sedan dess använt STORM för att belysa den vackra biologiska nanovärlden på de mest oväntade sätt. Det bästa exemplet är hennes upptäck av en periodisk cytoskelettstruktur i nervceller.

Nyhet om 2017 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare 2016 - Alexey Amunts

Alexey Amunts, chef för Cryo-EM-laboratoriet vid SciLifeLab och forskare vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet, är mottagare av Lennart Nilsson Award 2016 för sitt pionjärarbete i den pågående "Resolution Revolution" där han med hjälp av kryoelektron-mikroskop (cryo-EM) visualiserar strukturer av enskilda proteinkomplex.

Nyhet om 2016 års pristagare

Pristagare 2015 - Katrin Willig

Katrin Willig, junior forskargruppledare vid Center for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB), knutet till Max Planck Institute for Experimental Medicine i Göttingen, Tyskland, tilldelas Lennart Nilsson Award 2015 för sina banbrytande bidrag till superupplöst mikroskopi av levande celler. 

Nyhet om 2015 års pristagare

Pristagare 2014 - Timothy Behrens

Timothy Behrens, professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award för avgörande insatser inom utvecklingen av metodiken inom diffusions-MRI.

Nyhet om 2014 års pristagare

Pristagare 2012 - Hans Blom

Hans Blom, docent i biologisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och facility manager vid Science for Life Laboratory i Stockholm, får stipendiet för att genomföra en studieresa till Harvard University för att studera och utvärdera mikroskopteknikerna nanoSIMS och STORM.

Nyhet om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Nancy Kedersha

Lennart Nilsson Award för år 2011 går till den amerikanska biologen Nancy Kedersha. Hon får priset för sina färgbilder där hon avslöjar cellernas inre liv.

Nyhet om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Kenneth Libbrecht

Lennart Nilsson Award för år 2010 går till den amerikanske fysikern Kenneth Libbrecht. Han får priset för sina bilder av snöflingor. Bilder som öppnar människors ögon för naturens skönhet.

Juryns motivering: Kenneth Libbrechts bilder öppnar människors ögon för naturens regelbundenhet och skönhet. Med sina fotografier av snöflingor förvandlar han matematik, fysik och kemi till bilder av yttersta estetik.

Nyhet om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Carolyn Porco samt Babak A. Tafreshi

Lennart Nilsson Award för år 2009 går till den amerikanska rymdforskaren Carolyn Porco och den iranske fotografen och vetenskapsjournalisten Babak A. Tafreshi.

De får priset för ett bildarbete som - utifrån vars och ens perspektiv - påminner om människans plats i universum.

Nyhet om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Anders Persson

Lennart Nilsson Award för år 2008 går till den svenske läkaren Anders Persson. Han får priset för sina tredimensionella bilder av människokroppens inre, vilka bland annat kan användas vid virtuella obduktioner.

Motivering: "Anders Persson kombinerar spjutspetsteknik med pedagogiskt berättande och konstnärligt öga. Han synliggör kroppens inre med unik precision, så att bilderna kan förstås och tolkas av både lekmannen och experten."

Nyhet om 2008 års pristagare

Nominera kandidater till Lennart Nilsson Award 2018

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet inbjuder härmed nomineringar till Lennart Nilsson Award 2018.

De nominerade ska uppfylla följande kriterier:

  • Verka i Lennart Nilssons anda
  • Göra det osynliga synligt
  • Avslöja vetenskapens vackra, unika och kraftfulla vägar
  • Visualisera ett vetenskapligt genombrott 
  • Visa verkligheten på ett överraskande sätt.

Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Du inbjuds att nominera kandidater till Lennart Nilsson Award. . Kandidaterna ska vara aktiva främst inom Life Sciences och använda bilder som ett förklarande medium. Användande av animationsteknik är också tillåtet.

Nomineringsformuläret ska fyllas i och skickas in tillsammans med kandidatens CV, biografi, publikationer, tekniska beskrivningar och bildmaterial. Max tre sidor med referenser och expertkommentarer kan bifogas. Var vänlig och sätt samman allt material till en PDF-fil och skicka in till  fonder@ki.se senast tisdagen den 24 april 2018.

Länkar

PrisUtmärkelse