Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Färglagt fotografi på äggstockscancerceller taget med ett svepelektronmikroskop
Färglagt fotografi på äggstockscancerceller taget med ett svepelektronmikroskop Foto: Stephen Gschmeissner

Pristagare 2021 - Stephen Gschmeissner

Vetenskapsfotografen Stephen Gschmeissner är en av världens ledande mikroskopister inom svepelektronmikroskopi (SEM). Han har en examen i zoologi och har under flera decennier varit verksam vid Royal College of Surgeons och Cancer Research i Storbritannien. Hans tekniska kompetens inom mikroskopin har resulterat i de vackraste bilder med en fantastisk detaljrikedom.

Gschmeissners stora samling på över 10 000 bilder vittnar om hans outtröttliga nyfikenhet och sökande efter att synliggöra det osynliga. Hans bilder återfinns i tusentals böcker och tidskrifter på flera olika språk över hela världen. De finns i både fack- och populärvetenskapliga publikationer inom vetenskap, medicin, mode, musik och konst, i läroböcker, företagslitteratur, reklam och utställningar. Bildernas bredd och genomgående höga kvalitet gör att de utgör ett unikt bidrag till såväl vetenskap som konst.

Stephen Gschmeissner och hans bilder får oss att inse att naturen är så mycket mer komplex och vacker än vad den ser ut att vara vid en första anblick.

Motivering:

Stephen Gschmeissner tilldelas Lennart Nilsson Award 2021 för sitt kreativa och sinnrika arbete, som har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott och nya observationer av vår existens. Som vetenskapligt ansvarig fotograf specialiserad inom mikroskopi har hans engagemang och djupa kunskap dessutom haft en stor betydelse för utbildningen av nästa generations vetenskapliga och pedagogiska ledare. Detta har lett till många nya vetenskapliga upptäckter inom flera områden, såsom tumörbiologi och neurovetenskap. Under sin långa och framgångsrika yrkeskarriär har han arbetat i samma anda som Lennart Nilsson och uppfyller alla kriterier för priset.

Tidigare pristagare

Pristagare 2020 - Jan Huisken

Jan Huisken, chef för medicinsk teknik vid Morgridge Institute, Madison, Wisconsin, är en pionjär och utvecklare inom light-sheet-mikroskopin.

Light-sheet-mikroskopi, har revolutionerat avbildning av levande organismer inom biologin. I ett light-sheet-mikroskop belyses provet med en tunn skiva av ljus. Ljuset kan svepas snabbt genom provet och på så vis kan man registrera en tredimensionell bild med hög upplösning. En fördel med denna teknik jämfört med andra 3D-mikroskopitekniker är att mycket svagt ljus används, vilket gör det möjligt att avbilda levande organismer under lång tid. De tredimensionella bilderna som skapas är både vackra och har en hög vetenskaplig relevans, i synnerhet när de kombineras med registreringar under lång tid för att fånga en rörelse eller tillväxt. Detta har lett till fantastiska resultat inom t ex utvecklingsbiologi under det senaste decenniet.

Med en bakgrund inom optik och laserfysik har Dr. Huisken bidragit till utvecklingen av light-sheet-mikroskopin med flera innovativa mikroskopkonstruktioner vilket har fått ett stort genomslag inom biovetenskapen. Light-sheet-mikroskopin är idag etablerad över hela världen som en central mikroskopiteknik för många forskare och används inom ett brett spektrum av applikationer, med tonvikt på utvecklings- och växtbiologi.

Motivering:

Jan Huisken tilldelas Lennart Nilsson priset 2020 för sin utveckling och kreativa användning av light-sheet-mikroskopi. Hans geniala utvecklingsarbete har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott och gjort det möjligt för oss att nu göra observationer av den levande organismen som tidigare inte ens var möjliga att föreställa sig. Hans bilder och filmer av levande organismer är hisnande, både i deras vetenskapliga innehåll och i deras konstnärliga värden.

Pressmeddelande om 2020 års pristagare

Pristagare 2019 - Ed Boyden

Ed Boyden är professor i neuroteknik vid MIT Media Lab and McGovern Institute och chef för Synthetic Neurobiology Group. Tillsammans med sina tidigare forskarstuderande Fei Chen och Paul Tillberg har han utvecklat en ny mikroskopiteknik som kallas expansionsmikroskopi. Det är en teknik som gör det möjligt att avbilda biologiska preparat som tidigare har varit mycket svåra att studera.

Detta åstadkoms genom att vävnaden görs transparent och expanderas. Genom att expandera vävnaden fås en förstoring redan innan mikroskopet används.

Med expansionsmikroskopin har Ed Boyden i likhet med Lennart Nilsson gjort det osynliga synligt och dessutom med ett konstnärligt öga lyft fram skönheten i mikroskoppreparaten. Särskilt utmärkande har hans avbildning av hjärnans 3-dimensionella uppbyggnad varit. Hans mikroskopbilder har genom sin detaljrikedom och skönhet givit en ökad förståelse för hjärnans komplexitet åt både lekmän och experter.

Motivering:

Ed Boyden tilldelas priset för att ha utvecklat expansionsmikroskopin, en teknik som gör det osynliga synligt och med ett konstnärligt öga lyfter fram skönheten i mikroskoppreparaten. Detta är särskilt utmärkande i hans avbildning av hjärnans 3-dimensionella uppbyggnad.

Pressmeddelande om 2019 års pristagare

Pristagare 2018 - Thomas Deerinck

Biokonstnären och forskaren Thomas Deerinck är 2018 års vinnare av Lennart Nilsson Award. Han får priset för att han i över 40 år utvecklat mikroskopiska tekniker och metoder för att förbättra våra möjligheter att få information från celler och biologisk vävnad.

Thomas Deerinck är forskare, teknisk specialist och biokonstnär verksam vid The National Center for Microscopy and Imaging Reseach (NCMIR) och the Center for Research on Biological Systems vid University of California i San Diego.

Under de senaste fyra decennierna har han med många olika typer av mikroskop arbetat fram en lång rad nya tekniker och metoder för att förbättra våra möjligheter att få information från celler och biologisk vävnad. Han har bidragit stort till nya metoder inom bioimaging, inklusive utveckling av kemiska, molekylära och genetiska märkningsmetoder för att kunna studera celler och vävnader med både ljus- och elektronmikroskop.

Thomas Deerinck har under de senaste åren arbetat med utveckling av en revolutionerande metod för automatisk tre-dimensionell avbildning och analys användande scanningelektronmikroskop.  Han har inte bara utvecklat ”guldstandarden” för provpreparering utan också nyligen tagit fram metoder för förbättrad upplösning samt ökad användbarhet av denna mikroskopiteknik inom biomedicinsk forskning.

Thomas är gift med konstnären Karla Renshaw, som har influerat honom att ge vetenskapliga bilder ett konstnärligt uttryck; vardagliga, osynliga ting omvandlas till vackra konstverk som har figurerat på omslag i såväl ledande fack- och populärvetenskapliga tidskrifter som på konstutställningar. 

Motivering:

Tom Deerinck är en mikroskopist från San Diego som i Lennart Nilssons anda outtröttligt arbetat med att utveckla teknik och metoder för att med mikroskopets hjälp göra det osynliga synligt. Han har givit en lång rad viktiga bidrag till utvecklingen av nya metoder inom både ljus och elektronmikroskopi. Hans bilder har ofta varit avgörande steg i banbrytande forskningsprojekt och han har samtidigt lyckats fånga det vetenskapliga innehållet med ett konstnärligt uttryck.

Pressmeddelande om 2018 års pristagare

Pristagare 2017 - Xiaowei Zhuang

Xiaowei Zhuang är David B. Arnold Professor of Science vid Harvard University och verksam som forskare vid Howard Hughes Medical Institute. År 2006 var hon först med en metod som skulle komma att revolutionera fluorescensmikroskopin.

Hon utvecklade en metod för superupplöst ljusmikroskopi baserat på enskilda molekyler som kallas “Stochastic Optical Reconstruction Microscopy” eller STORM. Den kunde överskrida diffraktionsgränsen och utöka den spatiala upplösningen för ljusmikroskopi ned till några tiondels 

Nyhet om 2017 års pristagare

Pristagare 2016 - Alexey Amunts

Alexey Amunts, chef för Cryo-EM-laboratoriet vid SciLifeLab och forskare vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet, är mottagare av Lennart Nilsson Award 2016 för sitt pionjärarbete i den pågående "Resolution Revolution" där han med hjälp av kryoelektron-mikroskop (cryo-EM) visualiserar strukturer av enskilda proteinkomplex.

Nyhet om 2016 års pristagare

Pristagare 2015 - Katrin Willig

Katrin Willig, junior forskargruppledare vid Center for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB), knutet till Max Planck Institute for Experimental Medicine i Göttingen, Tyskland, tilldelas Lennart Nilsson Award 2015 för sina banbrytande bidrag till superupplöst mikroskopi av levande celler. 

Nyhet om 2015 års pristagare

Pristagare 2014 - Timothy Behrens

Timothy Behrens, professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award för avgörande insatser inom utvecklingen av metodiken inom diffusions-MRI.

Nyhet om 2014 års pristagare

Pristagare 2012 - Hans Blom

Hans Blom, docent i biologisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och facility manager vid Science for Life Laboratory i Stockholm, får stipendiet för att genomföra en studieresa till Harvard University för att studera och utvärdera mikroskopteknikerna nanoSIMS och STORM.

Nyhet om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Nancy Kedersha

Lennart Nilsson Award för år 2011 går till den amerikanska biologen Nancy Kedersha. Hon får priset för sina färgbilder där hon avslöjar cellernas inre liv.

Nyhet om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Kenneth Libbrecht

Lennart Nilsson Award för år 2010 går till den amerikanske fysikern Kenneth Libbrecht. Han får priset för sina bilder av snöflingor. Bilder som öppnar människors ögon för naturens skönhet.

Nyhet om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Carolyn Porco samt Babak A. Tafreshi

Lennart Nilsson Award för år 2009 går till den amerikanska rymdforskaren Carolyn Porco och den iranske fotografen och vetenskapsjournalisten Babak A. Tafreshi.

Nyhet om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Anders Persson

Lennart Nilsson Award för år 2008 går till den svenske läkaren Anders Persson. Han får priset för sina tredimensionella bilder av människokroppens inre, vilka bland annat kan användas vid virtuella obduktioner.

Nyhet om 2008 års pristagare

Pristagare 2007 - Felice Frankel

Lennart Nilsson Award för år 2007 går till den amerikanska fotografen och forskaren Felice Frankel. Ur motiveringen: ”Betraktaren fångas först av färgen och formen i bilden. Så snart nyfikenheten väckts, vill man veta vad den föreställer. På så sätt har Felice Frankel genomfört vetenskapsreporterns viktigaste uppgift: att fånga betraktarens intresse och skapa en önskan om mer kunskap.”

Photographer Lennart Nilsson Foto: Claudio Bresciani/TT

Om Lennart Nilsson

Lennart Nilsson föddes i Strängnäs 1922. Han började sin karriär som frilansande bildjournalist i början av 1940-talet när den moderna bildjournalistiken fick sitt genombrott i Sverige. Hans arbete spänner över mer än sju årtionden.

Hans tidiga bildreportage som Barnmorskan i Lappland (1945), Isbjörnsjakt i Spetsbergen (1947), Kongo (1948) och Sweden in Profile (1954) fick internationell uppmärksamhet när de publicerades i ledande bildmagasin såsom Life, Picture Post och Illustrated.

I mitten av 1950-talet började han experimentera med olika fotografiska tekniker för att kunna "krypa närmare”, vilket ledde fram till böckerna Myror (Ants) och Liv i hav (Life in the sea).

I början av 1960-talet arbetade han med specialkonstruerade, mycket tunna så kallade endoskop (en m.m i diameter med en bildvinkel på 170 grader), som gjorde det möjligt att fotografera blodkärl och hålrum i människokroppen. Boken "Ett barn blir till" utkom för första gången 1965 och är otvivelaktigt Lennart Nilssons mest kända verk.

1969 använde han för första gången svepelektronmikroskop som gjorde det möjligt att fotografera olika medicinska företeelser i den mänskliga kroppen. Detta ledde i sin tur fram till ett samarbete med Karolinska Institutet, i vars lokaler Lennart Nilsson verkade under många år.

Det som är enastående med Lennart Nilssons arbete är kombinationen av ett oändligt tålamod att till fullo utforska ett område, den konstnärliga känslan för färg och form och den tekniska uppfinningsförmågan för att ta tillvara tillgängligt ljus och fånga spektakulära bilder.  

Lennart Nilsson utnämndes 1976 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Regeringen tilldelade honom titeln Professors Namn 2009 och 2012 tilldelades han Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld för sitt långvariga och banbrytande arbete med att utveckla det medicinska fotografiet. 

Lennart Nilsson avled i januari 2017.