Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Pristagaren uppmärksammas under prisutdelningen i samband med höstens professorsinstallation.

Prissumman är 120 000 kr.

Eupolymnia nebulosa (svenskt namn saknas) är en rörbyggande havsborstmask och hör till gruppen spagettimaskar med syfte på tentakelkronan de har i framänden. Djuret på bilden är cirka 3 centimeter långt och har tagits ut ur sitt rör.
Eupolymnia nebulosa (svenskt namn saknas) är en rörbyggande havsborstmask och hör till gruppen spagettimaskar med syfte på tentakelkronan de har i framänden. Djuret på bilden är cirka 3 centimeter långt och har tagits ut ur sitt rör. Foto: Fredrik Pleijel

Pristagare 2023 - Fredrik Pleijel

Fredrik Pleijel, forskare i marinbiologi på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att avbilda och synliggöra skönheten i det marina livet.

Priskommitténs motivering:

Fredrik Pleijel tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin vetenskapliga fotografering av ömtåliga marina djur. I Lennart Nilssons anda gör han det osynliga livet för marina ryggradslösa djur inte bara synligt utan också estetiskt och fascinerande. Hans bilder är ett viktigt bidrag till taxonomi av organismer i marina sediment. Genom sina bilder når han långt utanför den akademiska världen genom att skildra det marina livets skönhet och stimulera vår fascination för biologisk mångfald.

Pressmeddelande

Fredrik Pleijel
Fredrik Pleijel. Foto: John Wingborg/Göteborgs universitet
Noctiluca scintillans (svenskt namn mareld) är en encelllig alg som hör till gruppen dinoflagellater. När algen blommar, vanligen under sensommaren, färgas ytvattnet med en karaktäristisk brun-rosa färg och efter solnedgången kan man se havet lysa.
Noctiluca scintillans (svenskt namn mareld) är en encelllig alg som hör till gruppen dinoflagellater. När algen blommar, vanligen under sensommaren, färgas ytvattnet med en karaktäristisk brun-rosa färg och efter solnedgången kan man se havet lysa. Ljuspulserna framkallas av en enzymreaktion som utlöses när algerna blir störda. Algen på fotot är cirka 1 mm i diameter. Foto: Fredrik Pleijel
Photographer Lennart Nilsson Foto: Claudio Bresciani/TT

Om Lennart Nilsson

Lennart Nilsson föddes i Strängnäs 1922. Han började sin karriär som frilansande bildjournalist i början av 1940-talet när den moderna bildjournalistiken fick sitt genombrott i Sverige. Hans arbete spänner över mer än sju årtionden.

Hans tidiga bildreportage som Barnmorskan i Lappland (1945), Isbjörnsjakt i Spetsbergen (1947), Kongo (1948) och Sweden in Profile (1954) fick internationell uppmärksamhet när de publicerades i ledande bildmagasin såsom Life, Picture Post och Illustrated.

I mitten av 1950-talet började han experimentera med olika fotografiska tekniker för att kunna "krypa närmare”, vilket ledde fram till böckerna Myror (Ants) och Liv i hav (Life in the sea).

I början av 1960-talet arbetade han med specialkonstruerade, mycket tunna så kallade endoskop (en m.m i diameter med en bildvinkel på 170 grader), som gjorde det möjligt att fotografera blodkärl och hålrum i människokroppen. Boken "Ett barn blir till" utkom för första gången 1965 och är otvivelaktigt Lennart Nilssons mest kända verk.

1969 använde han för första gången svepelektronmikroskop som gjorde det möjligt att fotografera olika medicinska företeelser i den mänskliga kroppen. Detta ledde i sin tur fram till ett samarbete med Karolinska Institutet, i vars lokaler Lennart Nilsson verkade under många år.

Det som är enastående med Lennart Nilssons arbete är kombinationen av ett oändligt tålamod att till fullo utforska ett område, den konstnärliga känslan för färg och form och den tekniska uppfinningsförmågan för att ta tillvara tillgängligt ljus och fånga spektakulära bilder.  

Lennart Nilsson utnämndes 1976 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Regeringen tilldelade honom titeln Professors Namn 2009 och 2012 tilldelades han Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld för sitt långvariga och banbrytande arbete med att utveckla det medicinska fotografiet. 

Lennart Nilsson avled i januari 2017.

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2023-06-27