Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Konstnärlig färgläggning av bakteriefloran i en frisk mänsklig tarm, som innehåller miljarder tarmbakterier. Bilden har tagits med ett svepelektronmikroskop (SEM), varefter olika bakteriearter och strukturer har framhävts genom olika färger.
Konstnärlig färgläggning av bakteriefloran i en frisk mänsklig tarm, som innehåller miljarder tarmbakterier. Bilden har tagits med ett svepelektronmikroskop (SEM), varefter olika bakteriearter och strukturer har framhävts genom olika färger. Copyrights: © Martin Oeggerli / Micronaut (2015), supported by Pathology, University Hospital Basel, HP Marti, Swiss TPH, and School of Life Sciences, FHNW. Foto: Martin Oeggerli

Pristagare 2022 - Martin Oeggerli

Dr Martin Oeggerli vid Micronaut GmbH, Basel i Schweiz, har en doktorsexamen i medicinsk molekylärbiologi. Sedan 2005 arbetar han som frilansande vetenskapsfotograf och samarbetar med forskare i Basel och på andra håll.

Martin Oeggerli använder svepelektronmikroskopet för att avbilda för ögat osynliga små organismer och biologiska strukturer, som han sedan mödosamt färglägger för att få fram deras inneboende skönhet och hjälpa oss att förstå naturens inneboende designprinciper. Hans fantastiska bilder gör biologin tillgänglig för alla.

Motivering:

Dr Martin Oeggerli tilldelas priset som ett erkännande för hans förmåga att åskådliggöra vetenskapen och avslöja skönheten i mikrokosmos med hjälp av svepelektronmikroskopet.

 

Photographer Lennart Nilsson Foto: Claudio Bresciani/TT

Om Lennart Nilsson

Lennart Nilsson föddes i Strängnäs 1922. Han började sin karriär som frilansande bildjournalist i början av 1940-talet när den moderna bildjournalistiken fick sitt genombrott i Sverige. Hans arbete spänner över mer än sju årtionden.

Hans tidiga bildreportage som Barnmorskan i Lappland (1945), Isbjörnsjakt i Spetsbergen (1947), Kongo (1948) och Sweden in Profile (1954) fick internationell uppmärksamhet när de publicerades i ledande bildmagasin såsom Life, Picture Post och Illustrated.

I mitten av 1950-talet började han experimentera med olika fotografiska tekniker för att kunna "krypa närmare”, vilket ledde fram till böckerna Myror (Ants) och Liv i hav (Life in the sea).

I början av 1960-talet arbetade han med specialkonstruerade, mycket tunna så kallade endoskop (en m.m i diameter med en bildvinkel på 170 grader), som gjorde det möjligt att fotografera blodkärl och hålrum i människokroppen. Boken "Ett barn blir till" utkom för första gången 1965 och är otvivelaktigt Lennart Nilssons mest kända verk.

1969 använde han för första gången svepelektronmikroskop som gjorde det möjligt att fotografera olika medicinska företeelser i den mänskliga kroppen. Detta ledde i sin tur fram till ett samarbete med Karolinska Institutet, i vars lokaler Lennart Nilsson verkade under många år.

Det som är enastående med Lennart Nilssons arbete är kombinationen av ett oändligt tålamod att till fullo utforska ett område, den konstnärliga känslan för färg och form och den tekniska uppfinningsförmågan för att ta tillvara tillgängligt ljus och fånga spektakulära bilder.  

Lennart Nilsson utnämndes 1976 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Regeringen tilldelade honom titeln Professors Namn 2009 och 2012 tilldelades han Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld för sitt långvariga och banbrytande arbete med att utveckla det medicinska fotografiet. 

Lennart Nilsson avled i januari 2017.

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2023-01-13