Validering av två instrument som mäter förmågan att använda teknik

Det här projektet syftar till att utvärdera och systematiskt vidareutveckla och förbättra de psykometriska egenskaperna hos två instrument som vi utvecklat; Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) och Management of Everyday Technology Assessment (META), för användning bland personer med olika diagnoser, exempelvis MCI eller demens.

I Danmark har motsvarande projekt gjorts med fokus på personer med KOL (se Rina Juel Kaptains avhandling, KI 2020) 

Ett delprojekt fokuserar på teknik som används i eHälsa-aktiviteter (Elin Jakobssons avhandlingsarbete). I ett annat projekt har vi utvecklat ETUQ i form av en applikation för smartphone eller surfplatta i samarbete med Danmark (Tina Helle och SnappApp). Denna applikation utvärderas av Elin Jakobsson.

Ledare

Camilla Malinowsky tillsammans med Louise Nygård, Anders Kottorp (Malmö Universitet/KI)

Medarbetare

Tina Helle (UCN Ålborg, Danmark), Stefan Lundberg (KTH), samt studenter från exempelvis European Master utbildningen.

Tidigare även Jenny Jamnadas Khoda, Sara Bartels, Rina Juel Kaptain, Brittmari Uppgard, Monica Pantzar, Cecilia Bråkenhielm Olsson, Ann-Helen Patomella.

Doktorander

Elin Jakobsson (disputerar juni 2021)

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR), FORTE, Interdem, EU Marie Slodowska Curie ETN.

Tidigare även Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap vid KI (NFO), Strategiska Forskningsområdet Vård vid KI (SFO-V), Stockholms Läns Landsting (ALF).

Publikationer

Publikationslistor för ETUQ och META finns på respektive hemsida.

LN
Innehållsansvarig:
2022-11-08